ถังดับเพลิงชนิดน้ำ ( portable water based fire extinguisher)

 ถังดับเพลิงชนิดน้ำ (Water Extinguishers)

    ถังดับเพลิงชนิดน้ำเหมาะสำหรับการดับเพลิงไหม้ เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนของเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุของแข็งอย่าง ไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า โดยบรรจุน้ำธรรมดาและก๊าซเอาไว้ เหมาะสำหรับการใช้ดับเพลิงในอาคารที่พักอาศัย

 

 

 

Visitors: 59,818