ความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

พื้นฐานและเทคนิคกล้องวงจรปิด (CCTV)

               กลองวงจรปิดหรือCCTV ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนําไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ไปใช้ในวงแคบไม่แพร่หลายเหมือนดังเช่นปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะในยุคนั้น ราคาของกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มีราคาแพง สําหรับในด้านคณุภาพของภาพที่ออกมานั้น เมื่อเทียบกับสมัยนี้ต้องนับว่าเป็นภาพขาวดําที่ไม่ชัด ไม่ละเอียด เรียกได้ว่ามีคุณภาพที่่แย่เลยทีเดียว ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง จวบจนกระทั่งปัจจุบันทําใหเกิดการใช้งาน อย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย สําหรับระบบกล้องวงจรปิด CCTV ก็พัฒนาให้สามารถควบคุมการทางานในระยะไกลได้ภาพที่ได้จากกล้องก็มีสีสัันสวยงามีความละเอียดและความชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต

พื้นฐานและระบบการทำงานของระบบ CCTV

            ระบบโทรทัศวงจรปิดCCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพไปยังอุปกรณ์ปลายทางอาทิเช่นจอมอนิเตอร์หรือเครื่องบันทึกภาพซึ่งแตกต่างกันกับระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ทั่วไป ที่กระจายภาพทางอากาศไปยังทุกสถานที่ที่สัญญาณไปถึง แต่กล้องวงจรปิดจะจับภาพในพื้นที่เฉพาะจุดและกล้องวงจรปิดมักจะถูกใช้บ่อย ในการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ต้องการการตรวจสอบ เช่นสนามบิน ธนาคาร ร้านค้า โรงงาน จุดล่อแหลมต่างๆ เรียกเป็นระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดแต่ไม่แค่นั้น กล้องวงจรปิดยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการเฝ้าระวังได้อีก

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด

- เฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ ควรมีบุคคลนั่งตรวจสอบหน้าจอโดยเฉพาะและควรมีระบบแจ้งเตือนอีกด้วย

- ตรวจสอบการทำงานของพนักงานหรือ การทำงานของเครื่องจักรทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ เช่นใช้สังเกตุการณ์จากพื้นที่ไกล

- ตรวจสอบคุณภาพเช่นใช้ดูชิ้นงาน line การผลิตจากห้องควบคุมกลาง ช่วยย่นระยะการตรวจสอบได้

- ใช้ดูภาพภายในห้องที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการดำรงค์อยู่ของมนุษย์ เช่นห้องสารเคมีรุนแรง และห้องที่มีกลิ่นเหม็น หรืออยู่ในระยะไกลจากพื้นที่การตรวจสอบ

- ใช้ดูในจุดล่อแหลมเพื่อป้องกันตัวเอง เช่นดูผู้กดกริ่งหน้าบ้านดูผู้มาติดต่อ ในจุดเปลี่ยวอันตราย โดยไม่ต้องเดินเข้าไปในจุดเสี่ยง

- ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือเป็นหลักฐานการป้องกันการกล่าวหากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือเป็นหลักฐานในการหมิ่นประมาท 

- ใช้เพื่อการโฆษณะประชาสัมพันธ์ เช่น การให้ลูกค้าดูกระบวนการผลิตอันมีมาตรฐานของโรงงาน หรือให้ดูปริมาณสินค้าในสต้อก

- ใช้จับผิดผู้ต้องสงสัย เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี เช่น สงสัยการขโมยของพนักงานภายใน หรือพฤติกรรมพี่เลี้ยงเด็ก เป็นต้น มักจะใช้กล้องอำพรางโดยเฉพาะ 

- ใช้สำหรับการค้นคว้าวิจัยเรื่องต่างเฉพาะด้าน เช่นสัตว์แพรทย์ต้องการใช้สำรวจพฤติกรรมสัตว์บางชนิด เพื่อใช้ในการศึกษา หรือนักเคมีนักสิ่งแวดล้อมใช้ดูความเปลี่ยนแปลงของก้อนเมฆ หรือระดับน้ำ หรือสีของบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 

ประโยชน์-การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 - ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่

 - ด้านตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอตุสหกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือ   

    การทํางานของพนักงาน

 - ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่นตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯลฯ          

ส่วนประกอบของระบบCCTV

ส่วนประกอบของระบบCCTVแบ่งออกเป็น 3ส่วนคือ

 1. ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ

      -กล้อง(Camera), เลนส์(Lens)

2. ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ

     -สายเคเบิลทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor

     -เครื่องบันทึก  DVR ทําหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งสัญญาณข้อมูลที่บันทึกไปยังส่วนแสดงผล

 3. ส่วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ

      -จอมอนิเตอร์ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแสดงผล

      

 

Visitors: 110,326