ความรู้่เกี่ยวกับสัญญาณกันขโมย

บ้าน คือทรัพย์สินที่แสนจะมีค่าของทุกๆคนเพราะบ้านคือที่ที่ให้ความสบายใจ ความอบอุ่น และเป็นที่พักอาศัยเวลาที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน แน่นอนว่าคงไม่มีใครต้องการนอนหลับด้วยสภาวะที่ยังกังวลกับโจร ขโมยหรือผู้ไม่หวังดี  ฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุข้าวของเสียหาย หรือของมีค่าต่างๆภายในบ้านสูญหาย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะนี่คือทางเลือกที่ดีและคุ้มค่ากว่า ซึ่งในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันทรัพย์สินภายในบ้านได้อย่าง “สัญญาณกันขโมย”   อยู่นั่นเอง

การทำงานของระบบกันขโมย
               ระบบกันขโมยบ้านหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นหลักการทำงานของระบบกันขโมยบ้าน ไม่แตกต่างจากระบบกันขโมยรถยนต์มากนักคือมีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกและมีระบบส่งสัญญาณเตือนภัย เมื่อเปิดระบบอุปกรณ์ต่างๆก็จะทำงาน หากมีผู้บุกรุกอุปกรณืก็จะส่งสัญญาณเตือนภัย ซึ่งระบบกันขโมยบ้านจะประกอบด้วย 

- อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก

- อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเตือนภัย 

- ตู้ควบคุมการทำงาน

            อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก ได้แก่อุปกรณืแม่เหล็ก (magnetic contact) ที่ติดตามประตูหรือหน้าต่าง เพื่อตรวจจับการบุกรุกผ่านทางประตูหรือหน้าต่าง โดยมีการงัดแงะทำให้ตัวแม่เหล็กแยกออกจากกันเมื่อตัวแม่เหล็กแยกออกจากกันเกินระยะที่แม่เหล้กสามารถเหนื่อยวนำได้ อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณไปเข้าระบบสัญญาณกันขโมยเพื่อส่งสัญญาณเตื่อนภัย

            กรณีที่มีการบุกรุกจากทางอื่นๆที่ไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์แม่เหล้กไว้ อุปกรณืตรวจจับความเคลื่อนไหว(PIR)ที่ติดตตามพื้นที่ที่ต้องการการตรวจจับ โดยปกติจะเป็นที่ห้องระบแขก ห้องโถง ทางเดิน และบันใด หรือพื้นที่ที่คิดว่าผู้บุกรุกจะเดินผ่าน ระบบจะทำการตรวจจับความเคลื่อนไหว อุณภูมิและขนาด เพื่อตรวจจับผู้บุกรุก

             หากมีการเปิดระบบและอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกได้ ระบบจะทำการส่งสัญญาณ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเตือนภัยทำงาน เช่น Siren กรณีที่มีการต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ระบบก็จะต่อไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ เพื่อแจ้งเตือนทางโทรศัพท์การทำงานของอุปกรณืต่างๆ ถูกควบคุมโดยตู้ควบคุมการทำงานซึ่งทำงานโดยผ่านอุปกรณื key pad เช่นการเปิดระบบ แะลการกำหนดค่าต่างๆ 

Visitors: 107,162