ความแตกต่างของการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ แบบดั้งเดิมและแบบดิจิตอล

ตู้สาขาโทรศัพท์ที่นิยมใช้กันมากคือ เป็นแบบระบบดิจิตอล ซึ่งทำจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ระบบโทรศัพท์ ส่วนตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นแบบดั้งเดิม ที่ในอดีตเคยมีผู้ใช้มากสำหรับตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก  แต่ใน

ปัจจุบัน ถือได้ว่าความนิยมกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะมีการยกเลิกใช้ ซึ่งตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อกมีลักษณะ

เป็นกล่องหรือตู้  โดยจะมีตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ ซึ่งจะมีอุปกรณ์จำนวนมาก และต้องใช้ห้องขนาดใหญ่ในการติดตั้ง
 
ข้อดีของการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล

หากเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นอนาล็อก จะนิยมใช้สายโทรศัพท์ แบบเส้นเล็กที่เป็นสีเหลือง ซึ่งภายในมีทั้งแบบสายไฟเส้น

เล็กที่เป็นสองเส้นและสี่เส้น โดยจะใช้หัวต่อโทรศัพท์มาตรฐานแบบ RJ-11ส่วนการเลือกติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบ

ดิจิตอล มีข้อดีคือ ตู้สาขาโทรศัพท์ แบบนี้มีความมันสมัยและเหนือกว่า สะดวกสบายกว่าแบบอนาล็อก ซึ่งจะทำให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ มีความต้องการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลใหม่
 
หันมาติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลกัน

มีหลายหน่วยงานใหญ่ๆ ได้หันมาเลือกติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ แบบดิจิตอล digital แทนการติดตั้งแบบเดิมๆหรือแบบอนาล็อก

ในจำนวนสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งไม่ว่าการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบใหม่นั้น จะเป็นการติดตั้งครั้งแรก เพราะไม่

เคยติดตั้งมาก่อน หรือเป็นการยกเลิกตู้สาขาโทรศัพท์ ตัวเดิมหรือแบบอนาล็อก เพื่อทดแทนตู้สาขาโทรศัพท์ เดิมที่เสีย หรือ

เพื่อเป็นการเพิ่มขยายจำนวนเบอร์โทรศัพท์ ภายในที่แต่เดิมมีการติดข้อจำกัดและไม่สามารถเพิ่มได้  เพราะหากจะเพิ่ม ก็จะ

อยู่ในราคาที่สูงมาก
 
การใช้งานของตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอล

เมื่อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ติดตั้งเป็นแบบดิจิตอลแล้ว  เครื่องโทรศัพท์ที่ตามหน่วยงานใช้ ก็ต้องเป็นระบบดิจิตอลเช่นเดียว

กันด้วย โดยระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล สามารถเลือกโทรศัพท์ได้ไม่ว่าจะเป็น เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลหรือแบบ

ไอพี โฟน แบบเครื่องโทรศัพท์ที่เป็นลักษณะภายนอกคล้ายกับโทรศัพท์ธรรมดา แต่การทำงานภายในเป็นระบบดิจิตอลซึ่งใช้

สายสัญญาณแบบไอพี หรือสายแลน แทนการใช้สายโทรศัพท์แบบเดิมๆ
 
โทรศัพท์ที่ใช้ต้องให้สัมพันธ์กับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล หรือแบบไอพี โฟน  ที่เป็นแบบซอร์ฟ โฟน ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่มี

ไว้สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำงานแทนเครื่องโทรศัพท์ได้ โดยมีชุดไมโครโฟน และลำโพง แทนเครื่อง

โทรศัพท์ตัวหลัก โดยเป็นการใช้สายสัญญาณแบบไอพีหรือสายแลน แต่โปรแกรมสำเร็จรูปจะมีแบบเสียค่าลิขสิทธิ์ และ

โปรแกรมฟรี โดยจะมีความสามารถแตกต่างกันไป ซึ่งโปรแกรมซอร์ฟ โฟน จะมีให้เลือกได้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน

บนระบบปฏิบัติการอย่างวินส์โดว์ นั่นเอง  
 
การต่อเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อก ให้เข้ากับตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล ต้องดูว่าโทรศัพท์แบบไอพี โฟนนั้น ได้ถูกออก

แบบมาสำหรับใช้กับตู้สาขาโทรศัพท์ แบบดิจิตอลโดยเฉพาะหรือไม่ ซึ่งแต่ละหลายหน่วยงานที่ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ แบบ

ดิจิตอล ส่วนใหญ่จะติดตั้งเพื่อทดแทนตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นแบบเดิม 

Visitors: 113,978