วิธีการเลือกซื้อเครื่องทาบบัตร และประตูคีย์การ์ด

 1. รูปแบบการใช้งานของเครื่องทาบบัตร เป็นอย่างไร แบ่งออกเป็น3กรณี 1.เครื่องทาบบัตร แบบ Time attendance 2. ต้องการควบคุมการ เปิด-ปิดประตู 3.เครื่องทาบบัตร แบบ Time attendance and Access control แล้วจึงพิจารณาความสามารถของเครื่องทาบบัตร รุ่นที่สนใจ เช่น จำนวนบัตรที่สามารถบันทึกได้ทั้งหมดกี่ใบ หรือ วิธีการดึงข้อมูลจากเครื่องโดยใช้วิธีไหน ผ่านระบบLAN หรือ RS485 Port  หรือหากต้องการแค่ควบคุมประตูก็ต้องเลือกละระบบที่มีการรองรับการใช้ Access control ตอบโจทย์ในราคาที่ไม่แพง 
 2. คำนึงระยะเวลาการรับประกันของตัวสินค้า ว่าตัวสินค้ามีการรับประกันกี่ปี โดยทาง CIT จะรับประกันสินค้าจำนวน2ปีเต็มเนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพ เป็นที่ได้รับการยอมรับจากสากล ผ่านการตรวจสอบและวางขายในประเทศยุโรปมาแล้ว
 3. การเลือกรูปแบบของบัตรที่จะนำมาใช้งานกับเครื่องทาบบัตรว่ามีลักษณะ เป็นแบบชนิดใด โดยเราสามารถแบ่ง รูปแบบประเภทของบัตรได้ ดังต่อไปนี้ 

  บัตรแบบที่ 1 เป็นบัตรPROXIMITY โดยใช้ความถี่ 125 KHz เรียกบัตรชนิดนี้ว่า บัตร Proximity มีอยู่ 2 ขนาด คือ 1.ขนาดความหนาของบัตรประมาณ 1.8 มม. 2.ขนาดความหนาประมาณ 0.8มม. ดยบัตรที่มีความหนาขนาด 1.8 มม. นั้นไม่สามารถนำบัตรเข้าเครื่องสกรีนบัตรได้เวลาจะทำเป็นบัตรพนักงานต้อง ปรินท์เป็นสติ๊กเกอร์มาติดที่บัตรแทน ส่วนบัตรคีย์การ์ดแบบบางมีความหนาของบัตรขนาด 0.8 มม. นั้นสามารถนำเข้าเครื่องสกรีนบัตรได้ในการอ่านข้อมูลนั้นเครื่องทาบบัตรจะอ่านแค่หมายเลขบัตรเท่านั้นเพราะฉะนั้น บัตรคีย์การ์ด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรได้

  บัตรแบบที่ 2 เป็นบัตรMifareที่ใช้ความถี่ 13.56 MHz  โดยมีขนาดความหนาของบัตรอเท่ากับบัตรประชาชนก็คือ 0.8 มม.  โดยแบบเป็น2รูปแบบต่างกันตรงความจุของMemoryในตัวบัตร   1.มีขนาดความจุ 1K  2.ขนาดความจุ 4 K  ซึ่งราคาของบัตรจะแปรผันตามความจุของMemory ในตัวบัตร โดยบัตรmifareที่พบเห็น คือบัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน บัตรรถไฟฟ้า ฺBTS หรือบัตรศูนย์อาหารตามโรงพยาบาล ต่างๆ

   

  ข้อแตกต่างสิ่งที่แตกต่างจาก บัตร Proximityและบัตร Mifare

  1.คลื่นความถี่ของบัตร บัตรProximity ความถี่ 125kHz แต่บัตร Mifare มีความถี่ที่ 13.56 MHz

  2.รูปแบบการเขียน ของบัตรProximity ไม่สามารถเขียนได้ ใช้อ้างอิงเลขบัตรในการลงข้อมูล บัตรProximity สามารถเขียนข้อมูลและลบข้อมูลได้ตามต้องการ สามารถเขียนทับลง ไปได้

Visitors: 107,151