HIP Magnetic Locks

อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า สำหรับล็อคประตู

          กลอนแม่เหล็ก (Magnetic Lock) หรือกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ในท้องตลาดทั่วไปมีขายอยู่หลายแบบซึ่งแต่ละบบใช้งานแตกต่างกันออกไปแบบแรกให้แรงดึงดูดของแม่เหล็กในการดูดแผ่นเหล้กเรียกว่า กลอนไฟฟ้า (Magnetic Lock) แบบที่สองการทำงานเป็นแบบสลักล็อคเรียกว่า (Electic Volt) แบบที่สามเรียกว่า (Electric Strike) โดยทั้งสามแบบต้องให้ไฟเลี้ยงอุปกรณ์โดนไฟที่จ่ายให้นั้นมาจาก (POWER SUPPLY) หรือเครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (Access Control) 

 

 

Magnetic Lock 300 Pound

ใช้งานกับประตูไม้, ประตูกระจกอลูมิเนียมขนาดธรรมดา และขนาดใหญ่
- Type:Fail-Save ไม่มีกระแสไฟ-เปิด
- LED
- 12 V/370 mA

Magnetic Lock 600 Pound

ใช้งานกับประตูไม้, ประตูกระจกอลูมิเนียมขนาดธรรมดา และขนาดใหญ่
- Type:Fail-Save ไม่มีกระแสไฟ-เปิด
- LED
- 12 V/500 mA
- 1.8 kgs

Visitors: 97,962