เครื่องทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 10-25 M.รุ่น CML Q890

เครื่องอ่านบัตรระยะไกล
Longer Reader HIP CMLQ890

          ทำหน้าที่อ่านบัตรและส่งสัญญาณไปยังไม้กั้นรถยนต์ เพื่อสั่งยกไม้ขึ้นสำหรับผู้ที่มีบัตรผ่านและติดบัตรผ่านดังกล่าวไว้ด้านหน้ารถ เครื่องอ่านบัตรระยะไกล Longer Reader HIP CMLQ890 อ่านบัตรได้ไกลสูงสุด 25 เมตร อ่านบัตรได้อัตโนมัติแม้ไม่เปิดกระจก (ทำงานเช่นเดียวกับระบบ Easy Pass) อ่านบัตรได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน สามารถปรับระดับและทิศทางของหัวอ่านได้ 360’

          ตัวเครื่องทำจากวัสดุกันน้ำ ทนแดด ทนฝน สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้ทำงานร่วมกับระบบ Wireless /Communication เชื่อมต่อได้ง่ายทำงานรวดเร็วมีเสาสัญญาณในตัวเครื่องช่วยลดปัญหาเรื่องเสาสัญญาณเสียหายระบบจดจำหมายเลขบัตรผ่าน อ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและส่งค่าไปยังระบบไม้กั้นรถยนต์ได้อย่างแม่นยำกลไกลและอุปกรณ์ภายในติดตั้งและยึดอย่างแข็งแรง ทนต่อการใช้งานแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง Beeper Indication


กล่องควบคุมระบบไม้กั้น

            กล่อง Access Control คือ ระบบควบคุมการเข้าถึง หรือระบบควบคุมการผ่านเข้าออก โดยอุปกรณืกล่องนี้ จะมีหัวใจหลักในการทำงานเป็นการควบคุมข้อมูลในส่วนของการควบคุมการสั่งการเปิดปิดไม้กั้นรถ ให้เป้นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยการนำเอาอุปกรณืไปต่อพ่องกับอุปกรณืเสริม เช่นหัวอ่าน RFID ปุ่มเพื่อสั่งการสำหรับชุดไม้แขนกั้นแบบเบสิค เพื่อการคอนโทร หรือสั่งการสำหรับยกไม้กั้นรถ หรือไม้แขนกั้นรถให้เข้าออกตามความต้องการและความถูกต้องเพื่อวุติถุประสงค์หลักในการใช้งาน 

- ตัวเครื่องทำจากวัสดุกันน้ำ กันแดดกันฝน สามารถติดตั้งไว้นอกอาคารได้ 
- สามารถทำงานร่วมกับระบบ Wireless/Communication เชื่อมต่อได้ง่ายทำงานเร็ว 
- รองรับการตั้งค่า DIP setting 
- มีเสาสัญญาณในตัวเครื่อง Build in antenna
- ระบบจดจำการหมายเลขการอ่านและส่งแม่นยำ 
- กลไกลอุปกรณ์ภายในติดตั้งและยึดอย่างแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน 
- ฐานยึดทำด้วยเหล็กทนทาน พร้อมจุดยึดถึง 4 จุด 
- แจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง Beeper indication 
- ออกแบบให้ติดตั้งง่าย 
- มาพร้อมคู่มือการติดตั้งและอุปกรณ์ 

           หลักการทำงานของระบบ เมื่อมีการนำบัตร RFID ไปทาบหน้าเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตร จะส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ ออกมาจากขดลวด ทำหน้าที่เป็นสายอากาศ จากนั้นบัตร RFID ที่เรามักใช้สำหรับ Access Control ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้งานกันอยู่ 2 ย้านความถี่ ได้แก่ 125 KHZ และ 13.75 MHZ ภายในจะมีขดลวดเล็กพันกันเป็นวงและเชื่อมต่อเข้ากับ SHIP ซึ่งถูกฝังอยู่ภายในตัวบัตร  เมื่อบัตรถูกนำไปใหล้รัสมีที่สามารถรับสัญยาณอ่อนๆจากเครื่องอ่านบัตร บัตรจะได้รับกระแสงไฟฟ้านำเหนี่ยว ทำให้เกิดเป็นพลังงานและส่งกลับข้อมูลออกไปยังเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตรก็จะทำการแปลรหัสที่ได้มาทำการตรวจสอบ ว่ารหัสนี้มีสิทธิ์ในการเข้าออกหรือไม่ ถ้ามีเครื่องจะทำการสั่งให้ชุด Reley ของกล่อง access Control  ทำการปิดไม้แขนกั้น หรือเปิดปิดไม้แขนกั้นอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการเข้าออกตามสิทธิ์ของบัตรนั้นเอง 

 ไม่เพียงแต่การควบคุมการเข้าออกเท่านั้น หากมาการต่อกล่อง Access Control กับฐานข้อมูล จะยิ่งทำให้การเข้าออกเป็นไปตามอย่างปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากสามารถ ตรวจสอบการเข้าออกย้อนหลังอ่านๆฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับกล่องควบคุม หนือกล่อง Access Control ได้อีกด้วย