NB-loT GPS TRACKER (GPS)

NB-loT GPS TRACKER (CMV7765)

GPS pย่อมาจาก GloBal Positioning System คือระบบชี้ตำแหน่งบนโลกโดยการรับสัญญาณ Atomic clock จากดาวเทียม หลายๆดวง และเปรียบเทียบ ระยะทางระหว่างดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งจะสามารถคำนวณตำแหน่งได้ 

GPS Tracker เป้นชื่อเรียกของอุปกรณื ติดตามตำแหน่งด้วยดาวเที่ยม GPS ซึ่งเป้นอุปกรณ์ที่สามารถ คำนวณพิกัดตำแหน่งได้โดยใช้สัญญาณ GPS จากดาวเทียม และสามารถ ส่งตำแหน่งพิกัดออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้ โดยผ่านระบบสื่อสารต่างๆ เช่นระบบโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านระบบวิทยุสื่อสาร โดยสามารถส่งพิกัดตำแหน่งเป้นข้อมความหรือข้อมูลแล้วแต่ความสามารถของ GPS Tracker รุ่นนั้นๆ เมื่อเราทราบตำแหน่งพิกัดของอุปกรณื GPS เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเช่น การเคลื่อนที่ ความเร็ว ตำแหน่ง ประวัติการเดินทาง เมื่อพัฒนาอุปกรณื GPS Tracker ให้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเช่น อุณภูมิ วัดแรงดันไฟฟ้า ระบอ่านข้อมูลอื่นๆ หรือแม้แต่ภาพถ่าย ข้อมุลต่างๆที่ GPS Tracker ได้บันทึกไว้ เพื่อวิเคราะห์และแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวกในการติดตาม ผ่านอุปกรณื GPS tracker ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่บันทึกข้อมูล พิกัดตำแหน่ง แหละความเร้ว และข้อมูลที่ตรวจจับได้จากอุปกรณืภายนอก เพื่อนำมาแสดงเป้นเรียลไทม์ ซึ่งสามารถแสดงตำแหน่งและข้อมูลขอ GPS tracker ได้ทันที่ และยังสามารุแสดงเส่นที่บันทึกหรือรายงานที่วิเคราะห์จาก ข้อมูลเพื่อประโยชน์อื่นๆ 


เมื่อพัฒนาอุปกรณ์ GPS ให่สามรถบันทึกข้อมูลต่างๆ จากเซ็นเซอร์อื่นๆ เช่นเซ็นเซอร์วัดอุณภูมิ และเซ็นเซอร์วัดความเร้ว และวัดแรงดันไฟฟ้า ระบบอ่านข้อมูลอื่นๆ หรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหรือข้อมุลต่างๆที่ GPS ได้บันทึกไส้ก็จะสามารถส่งต่อออกมาเพิ่อใช้งานได้ต่อไป 

ในปัจจุบัน GPS ถูกพัฒนา ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต จึงสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นๆ ที่บันทึกมาได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังผู้ใช้งานโดยตรง หรือส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บริการ GPS เพื่อบันทึก วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลต่างๆ 

เพื่อความสะดวกในการติดตาม GPS ผ่านอุปกรณื GPS ผ่านระบบอินเออร์เน็ต ระบบ GPS เซิฟเวอร์ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพิ่บันทึกข้อมูล พิกัดตำแหน่ง ความเร็ว และข้อมูลที่เซ็นเซอร์อ่านข้อมูล จากอุปกรณืภายนอก เพิ่นำมาแสดงเป็น เรียลไทม์ซึ่งสามารถแสดงตำแหน่งและข้อมูลของ GPS ได้ทันที และยังสามารถแสดงเส้นทางที่บันทึก หรือรายงานที่วิเคราะห์จากข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

- เฝ้าระวังความปลอดภัย


- พิกัด และสถานที่ 

- สัญญาณเตือนภัย 

-การติดตามเส้นทาง 

(CMV7765)มีการแจ้งเตือนที่หลากหลาย

1. แจ้งเตือนตำแหน่งของรถผ่าน Application (มือถือ) Reat-time 

2.ดูข้อมูลเส้นทางย้อนหลัง 

3.แจ้งเตื่อนผ่าน application เมื่อ)

- มีการรื้อถอนอุปกรณืสายไฟ 

- แบตเตอรีใกล้หมด

- ใช้ความเร็วเกินกำหนด 

- มีคนนำรถออกนอกพื้นที่ ที่กำหนดไว้ เป็นต้น 

4.พร้อมศูนย์บริการแจ้งเหตุ และประสานงาน 24 ชั่วโมง

 

          รถยนต์หรือยานพาหนะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆได้อย่างราบรื่น นอกจากความสามารถในการขับเคลื่อนหรือในเรื่องของความสบายแล้ว คุณควรใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยหรือระบบติดตามที่จะช่วยให้คุณทราบได้ว่าตอนนี้รถยนต์ของคุณอยุ่ที่ไหนและกำลังไปในทิศทางใด โดยปกติแล้วรถยนต์หรือยาพาหนะต่างๆมักจะติดตั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่า GPS TRACKER ซึ่งมีหลายต่อคนอาจสงสัยว่าแท้จริงแล้ว GPS TRACKER คืออะไรมีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร

GPS tracking คือการระบตำแหน่งของวัตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งบนพิ้นที่โลก ซึ่งใช้เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุนั้นๆ จากระยไกล โดยเทคโนโลยี GPS tracking นี้สามารถระบได้คลอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติตุด ลองติจุด ความเร็วบนภาคพื้น ทิศทางและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆที่เราติดตามอยู่ได้

GPS เป็นระบบที่มีกลุ่มดาวเที่ยม 24 ดวงโคจรรอบโลก และมีระยะห่างระหว่างดาวเทียมแต่ละดวงเท่ากัน โดยส่งสัญญาณระบุพิกัดมายังโลก เพื่อให้ผู้คนที่ภาคพื้นดินและมีเครื่องรับสัญญาณสามารถที่ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งความแม่นยำของตำแหน่งจะคลาดเคลื่อนเพียง 10 ถึง 100 เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณืรับสัญญาณ และอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพียง 1 เมตร ถ้าเป็นอุปกรณืรับสัญญาณที่มีความพิเศษเช่น อุปกรณ์ในกองทัพ

GPS tracking เป็นอุปกรณืที่มีความจำเป้นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลง การใช้งานในกอบทัพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ GPS หรือธุรกิจส่งสินค้าเป็นต้น ซึ่งจากหน่อยงานที่กล่าวมานั้นจะใช้ระบบติดตามตำแหน่งรถยนต์หรือยานพาหนะ ทั้งสิ้น ซึ่งระบบติดตามยานพาหนะหรือที่ติดตั้งในรถยนต์นั้นโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุหรือสัญยาณโทรศัพท์ อุปกรณืรับสัญยาณจีพีเอส รวมทั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญยาณ PGS โดยระบบเน็ตเวอร์คเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แสดงผลตำแหน่งของรถยนต์หรือยานพาหนะนั้นเพื่อให้ทราบว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้นอยู่ตำแหน่งใด โดยจีพีเอสจะมีระบบการวิเคราะห์และจะไปแสดงตำแหน่งให้สอบคล้องกับแผนที่โลก