License Plate Record (LPR)

โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ
License Plate Recognition(LPR/MLPR/ANPR) 

โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ(License Plate Recognition) คือ ระบบที่ทำการวิเคราะห์รูปแผ่นป้ายทะเบียนจากภาพวีดีโอ ณ เวลาปัจจุบัน(Real time video) แล้วถอดเป็นตัวหนังสือเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการร่วมกับระบบอื่นๆ ซึ่งระบบนี้นอกจากการอ่านตัวเลขและตัวหนังสือบนแผ่นป้ายทะเบียนแล้วยังสามารถอ่านจังหวัด วิเคราะห์สีและตรวจจับยี่ห้อของรถยนต์ที่ปรากฏในภาพวีดีโอได้ ซึ่งระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัตินี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลายรูปแบบเช่น ระบบบริหารจัดการลานจอดรถแบบอัตโนมัติ ,ด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือแม้แต่ด่านสกัดกั้นยาเสพติด เป็นต้น 

ในระบบแขนกั้นรถอันโนตมัติ นอกจากความสามารถต่างๆที่เราทราบในเบื้องต้น ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเข้าออก ภายในลานจอดรถ หรือ ในเรื่องควบคุมความปลอดภัย ซึ่งถึอเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดขณะเดียวกันการให้ระบบความปลอดภัยสูงสุดคือกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ ซึ่งกล้องจะติดตั้งอยุ่บริเวณป้อมยามที่อยู่ใกล้กับ  ไม่แขนกั้นรถยนต์โดยทำหน้าที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบรถยนต์เข้าออก ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นการติดตามผุ้โจรกรรมรถได้เป็นอย่างดี ติดตามผู้ขนยามเสพติด ผู้ก่อการร้าย ผู้ต้องสงสับคดีต่างๆ ผู้ฝ่าฝืนกฏจราจรควบคุม การเก็บค่าทางผ่าน การเก็บสถิติ เพราะกล้องสามารถถ่ายภาพที่ใช้ความคมชัดที่ไม่ต่ำกว่า 100 TVL ถือได้ว่ามีความละเอียด คอ่นข้างสูงดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าถาพที่ได้มานั้นจะชัดเจน โดยกล้องจับทะเบียนรถอัตโนมัติ ใช้สำหรับการบันทึก VDO 

 

โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน ที่มี Feature เยอะและแม่นยำที่สุด เลขทะเบียน จังหวัด ยี้ห้อ สี สามารถ ถอดตัวหนังสือและตัวเลขได้อย่างแม่นยำสูงกว่า 95% สามารถ วิเคราะห์ชื่อจังหวัดได้แม่นยำสูงถึง 90% สามารถ วิเคราะห์ยี่ห้อของรถได้แม่นยำสูงกว่า 90% สามารถ วิเคราะห์สีของรถด้แม่นยำสูงถึง 90% ความเร็วรถที่วิ่งเกิน 180 กม/ชม. ก็ยังสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ รองรับทั้ง IPCamera AnalogCamera และอื่นๆ สามารถ Customize เข้ากับระบบอื่นๆได้ การคำนวณเปรียบเทียบ อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ มีระบบ Blacklist สำหรับแจ้งเตือนผู้ต้องสงสัย 

              คุณสมบัติของระบบ

 • ตรวจจับเฉพาะรถและป้ายทะเบียน ไม่จับคนหรือสัตว์
 • ความแม่นยำ 95% สำหรับการตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
 • ความแม่นยำ 95% สำหรับการตรวจจับยี่ห้อรถ
 • ความแม่นยำ 93% สำหรับจังหวัดขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกล้อง
 • ความแม่นยำ 80% สำหรับสีของรถขึ้นอยู่กับสภาพแสง
 • ตรวจจับความเร็วรถยนต์และรถจักรยานยนต์รองรับระบบความเร็วในการตรวจจับที่ 180 km/hr
 • วิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์   
 • วิเคราะห์สีรถยนต์                                                                                                                              
 • สามรถใช้งานเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเคลื่อนที่ได้
 • มีระบบแจ้งเตือน Auto Alert แจ้งเดือนรถต้องสงสัย (Watch List หรือ Blacklist)
 • สามารถทำงานแบบ Real Time Synchronize กับฐานข้อมูลภาพนอกได้
 • รองรับป้ายทะเบียนทุกประเภทที่วิ่งบนท้องถนน
 • มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol และสามารถแสดงหรือค้นหา ข้อมูลรถ
 • รองรับฐานข้อมูล SQL,MySQL,Oracle

กรุณากรอกข้อความ...

มาตรการการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขับรถเร็วเกินกำหนด License Plate Record (LPR)

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนทางเขา ทล.118 (ดอยนางแก้ว – ดอยสะเก็ด) “มาตรการการควบคุมความเร็วโดยการใช้กล้องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ” จึงเป็นมาตรการที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความเร็วบนทางเขาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยดำเนินการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเเละจับป้ายทะเบียน กรณีที่รถขับเร็วกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 5 จุดบนถนน ทล.118 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 15.5-51 มีระยะทางรวม 36 กิโลเมตร โดยเริ่มตรวจจับจริงตั้งแต่ช่วงปีใหม่ปี 2560  เป็นต้นไป

 

ปัญหาอุบัติเหตุบนทางเขา

ปัญหาอุบัติเหตุบนทางเขามีแนวโน้มอัตราการเกิดและความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี สาเหตุสำคัญเกิดจากสภาพถนนที่เป็นทางลาดชันและคดโค้งอันตราย และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับถนนและสภาพแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

เส้นทาง ทล.118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ (ดอยนางแก้ว-ดอยสะเก็ด)

เป็นหนึ่งในเส้นทางเขาที่ถูกจัดอันดังให้เป็นเส้นทางที่อันตราย มีความลาดชันสูง มีทางโค้งต่อเนื่องระยะทางไกลและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางอย่างมาก จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า เส้นทาง ทล.118 (ดอยนางแก้ว – ดอยสะเก็ด) มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง