ความสามารถของระบบ CCTV ที่ดี มีอะไรบ้าง ?

ความสามารถของระบบ CCTV ที่ดี ในเรื่องความสารถทางด้านโปรแกรม หรือ Software ในการบันทึกและบริหารจัดการข้อมูลภาพ และฐานข้อมูลรวมถึงการแจ้งเตือน จนถึงความสามารถในการทำงานบนระบบเครือข่าย

ความสามารถของระบบบันภาพและบริหารจัดการที่ดี

1.สามารถให้ความละเอียดในการบันทึกได้เช่นกันกับภาพปัจจุบัน

ทุกวันนี้มีอุปกรณ์บันทึกภาพไม่น้อยเลย ที่เวลาแสดงภาพปัจจุบันแล้วให้รายละเอียดภาพในระดับที่ยอมรับได้ แต่เวลาที่เรียกดูภาพที่บันทึกไว้ภาพจะให้ภาพที่มีรายละเอียดต่ำทำให้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ อุปกรณ์บันทึกภาพที่ดีต้องสามารถบันทึกได้ละเอียดหรือใกล้เคียงกับภาพปัจจุบัน

2.สามารถทำการส่งออกภาพออกไปเป็นหลักฐานได้ทั้งในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง

การนำภาพไปเป็นหลักฐานในสมัยก่อนที่ทำการลงม้วนเทป เวลาจะนำภาพออไปเป็นหลักฐาน ก็ต้องยกม้วนเทปออกไปหรือไม่ก็ต้องนำอุปกรณ์มาถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งยุ่งยากพอประมาณแต่เมื่อการบันทึกเปลี่ยนมาเป็นใช้ฮาร์ดดิสค์ เราก็ไม่ต้องถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปส่งตำรวจ แต่เรามีวิธีการนำภาพออกไปเป็นหลักฐาน หรือที่เรียกในทางเทคนิคว่า การ Export การ Export ภาพนั้นสามารถจะทำได้เป็นทั้งแบบภาพนิ่ง และแบบภาพเคลื่อนไหว(แบบที่เปิดได้ด้วยโปรแกรมดูภาพยนตร์ทั่วๆไป กับแบที่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการเปิดดูไฟล์) เมื่อทำการ Export ภาพแล้ว เราสามารถที่จะ เขียนข้อมูลเหล่านั้นลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น SD – Card , Flash Drive , CD – R , DVD – R , DVD – RAM , Blue Ray Disc , External Hard Disk

ภาพวีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูก Export ออกมานั้น ควรจะมีระบบป้องกันการตัดต่อ หรือหากมีการตัดต่อก็ควรจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าภาพวีดีโอนั้นมีการตัดต่อและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระบบที่ดีควรใส่รหัสผ่านก่อนเปิดดูไฟล์ได้ด้วย

3.การแจ้งเตือนเมื่อภาพวีดีโอมีการดัดแปลงแก้ไข

ถ้ามีผู้ตัดต่อภาพทำให้รายละเอียดของภาพเมื่อเทียบกับช่วงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไป โปรแกรมก็จะมีข้อความเตือนว่า “ ภาพนี้มีการตัดต่อ”

4.รองรับการเรียกดูภาพบันทึกและภาพปัจจุบันไปพร้อมๆกันได้ และสามารถส่งออกภาพไปเป็นหลักฐานได้พร้อมๆกัน โดยไม่ทำให้การแสดงภาพปัจจุบัน และการบันทึกเกิดขัดข้อง ( Pentaplex Operation)