ตัวอย่างการคำนวณ Bandwidth

ตัวอย่างการคำนวณ Bandwidth

สมมุติว่ามี กล้องทั้งหมด 500 กล้อง และแต่ละกล้อง ใช้อัตราการบันทึกที่ 512 Kbps เราสามารถหาพื้นที่ Bandwidth ที่ต้องใช้ได้จาก

จำนวนกล้อง X อัตราการบันทึกของแต่ละกล้อง = 500 x 512 = 256 Mbps แต่หากว่าเรามี Bandwidth ทั้งหมดอยู่เพียง 100Mbps ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่า สามารถใช้งานได้ แต่ก็จะเกิดการล่าช้า ในการสั่งการต่างๆ หรือที่เรียกวา Delay ลองนึกถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและถนนอีกครั้ง เพื่อเทียบกับเรื่อง Bandwidth

ปกติแล้วรถยนต์ 1 คัน เวลาวิ่งแล้วจะรู้สึกสบายๆจะใช้พื้นที่ความกว้างของถนนประมาณ 3 เมตร แต่ถนนส่วนมากจะกว้างประมาณ 6 เมตร แต่รถ 10 คัน ก็สามารถวิ่งบนถนน 6 เมตร ได้ ไม่ต้องใช้ถนนที่กว้างถึง 30 เมตร แต่ก็จะเกิดการล่าช้า เพราะจะต้องต่อคิวกันวิ่ง ซึ่งคล้ายๆกับ ขนาดสัญญาณภาพของระบบ CCTV ขนาด 256 Mbps ที่ต้องต่อคิววิ่งบนถนน หรือช่องสัญญาณที่มีความกว้าง 100 Mbps

Ethernet Switch

Ethernet Switch หรือ เรียกง่ายๆว่า LAN Switch นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆในเครือข่ายเข้าด้วยกัน Ethernet Switch นั้นมีมากกมายหลายแบบ อาทิ เช่น

1.Unmanage Ethernet Switch เป็น Ethernet Switch แบบธรรมดา ไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้ ใช้เพื่อต่ออุปกรณ์ที่อยู่วงเดียวกันเท่านั้น เช่น

10.74.19.6 สามารถเชื่อมต่อกับ 10.74.19.10 ได้

10.74.19.6 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ 10.21.175.172 ได้

เนื่องจากอยู่กันละวง ดังนั้นในเครือข่ายขนาดเล็กที่อุปกรณ์ไม่เกิน 255 ชิ้น ก็สามารถใช้งานได้

2.Manage Ethernet Switch เป็น Ethernet Switch ที่สามรถตั้งค่าต่างๆ ๆด้ สามารถเชื่อมต่อข้ามวงได้ เช่น

10.74.19.6 สามารถเชื่อมต่อกับ 10.74.19.10 ได้

10.74.19.6 สามารถเชื่อมต่อกับ 10.21.175.172 ได้

Manage Ethernet Switch นั้นเหมาะสมกับการใช้งานในเครือข่ายขนาดใหญ่ เพราะสามารถตั้งค่าให้มีการเชื่อมโยงข้ามวง LAN กันได้

3. Ethernet Switch แบบมี POE หรือ Power Over Ethernet เป็น Ethernet Switch ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปในสาย LAN ให้กล้อง IP ที่เป็นแบบ POE ได้

จริงๆแล้ว เรื่องของ Ethernet Switch นั้นมีอีกมากมาย เช่น เรื่องของการ เปิด – ปิด ช่องทางการสื่อสาร หรือที่เรียกว่า Port เหตุที่ต้องมีการเปอด ปิด เพราะว่า ป้องกัน การโจมตีของไวรัส หรือ การโจมตีของ แฮ็คเกอร์ ดังนั้น ในการจะใช้งานอุปกรณ์ระบบ CCTV ควรจะทราบว่าต้องมีการใช้ Port สื่อสารใดบ้าง เพื่อที่จะได้เปิด Port สื่อสารที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนที่ไม่ใช้ก็จะทำการปิดไว้

เรื่องของ Firewall หรือ กำแพงสำหรับป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย ในบางโปรแกรมของระบบ CCTV นั้นอาจถูก Firewall ปิดกั้นการทำงานได้ ดังนั้นจึงควรทำการอนุญาตให้โปรแกรมที่ถูกปิดกั้นสามารถผ่าน Firewall ได้