เครื่องระบุตำแหน่ง ติดรถ (GPS tracking)

เครื่องบันทึกภาพ Hikvision รุ่น DS-M04HMl/GW (SD)

- กล้องวงจรปิด สำหรับติดรถยนต์

- กล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายใน

- กล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายนอก

- สายสัญญาณแบบ Aviation plug 

- ดูภาพ Online แบบ Real -Time 

Gps tracking คือ การระบตำแหน่งของวุตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งบนพื้นที่โลก ซึ่งใช้เพื่อติดตามละระบุตำแหน่งของวุตถุนั้นๆ จากระยะไกล โดยเทคโนโลยี GPS นี่สามารถระบุได้คลอบคลุดถึง พิกัดภูมิศาสตร์ ความเร็วบนภาคพื้น ทิศทางและเส้นทางการเคลื่อนไหว ของวัตถุนั้นๆ ที่เราติดตามอยู่ได้ 

GPS เป็นระบบที่มีกลุ่มดาวเทียม 24 ดวงโคจรรอบโลกมีระยะห่าง ระหว่างดาวเทียมแต่ละดวงเท่ากัน โดยส่งสัญยาณระบุพิกัดมายังโลก เพื่อให้ผู้คนที่ภาคพื้นดิน และมีเครื่องรักสัญญาณสามารถที่ จะระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งความแม่นยำของแต่ละตำแหน่ง จะคลาดเคลื่อน ได้เพียง 1 เมตร ถ้าเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณที่มีความพิเศษ เช่นอุปกรณืที่ใช้ในกองทัพ

อุปกรณ์รับสัญยาณ GPS โดยทั่วไปนั้นจะใช้สำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก แต่เนื่องด้วยปัจจุบันต้นทุกการผลิดอุปกรณ์รับสัญญาณGPS นั้นถูกลง ทำให้คนทุกๆกลุ่ม สามารถเข้าถึงอุปกรณืนี้ได้ ซึ่งตัวรับสัญญาณ GPS นอกเหนือจะติดตั้งไว้ในอุปกรณ์สำหรับนำทางแล้ว ยังได้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในโทรศัพท์เคลื่อนที่และแทบเลตอีกด้วย 

GPS tracking เป็นอุปกรณืที่มีความจพเป้นอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง การใช้งานในกองทัพ และธุรกิจที่เดียวกัยการขนส่งสินค้า ซึ่งจากหน่วยงานที่กล่าวมา จะใช้ระบบการติดตามตำแหน่งหรือยานพาหนะ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยอุปกรณืรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะอยู่ตำแหน่งใดและที่ไหน ให้สอดคล้องกับแผนที่โลก ซึ่งระบบติดตามยานพาหนะเป็นอีก 1 ระบบที่สามารถใช้เพื่อเพิ่ม ความรับผิดชอบของบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการส่งสินค้า หรือบริการต่างของบริษัท ดดยระบบการติดตามรถยนต์หรือยานพาหนะ ที่เรียกว่า GPS tracking จะทำให้การบริหารและการจัดการงาน เหล่านี่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย

GPS Tracking เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์ ติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ คำนวณพิกัด และตำแหน่ง โดยใช้สัญญาณ GPS จากดาวเทียม และสามารถ ส่งตำแหน่งพิกัดไปยังตัวอุปกรณือื่นๆ ได้ โดยผ่านระบบสื่อสารต่างๆ เช่นระบบโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านระบบวิทยุสื่อสาร โดยสามารถส่งพิกัดตำแหน่ง เป็นข้อความ หรือข้อมูล แล้วแต่ความสามารถของตัว GPS รุ่นนั้นๆ เมื่อเราทราบตำแหน่งที่พิกัดอุปกรณ์ เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนที่ ความเร็ว ตำแหน่ง และ ประวัติการเดินทาง เมื่อพัฒนาอุปกรณื GPS ให้สามารถ บันทึกข้อมูลต่างๆ จากเซ็นเซอร์อื่นๆ เช่นเซ็นเซอร์วันอุณภูมิ  วัดแรงดันไฟฟ้า  ระบบอ่านข้อมูลอื่นๆหรือแม่แต่การถ่ายภาพ ข้อมูลต่างๆที่ เครื่อง GPS ได้บันทึกไว้ก็จะสามารถส่งต่อออกมาเพื่อใช้งานได้ต่อไป 

ในปัจจุบัน GPS ถูกพัฒนา ให้สามารถเชื่อมเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตได้ จึงทำให้สามารถ ส่งตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นๆ ที่บันทึกมาได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไปยังผู้ใช้งานโดยตรง หรือส่งไปยังผู้บริการ GPS เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ และแสดงข้อมูลต่างๆเพื่อความสะดวกในการติดตามเครื่อง GPS ผ่านอุปกร์ต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ GPS ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อบันทึกข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ความเร็ว และข้อมูลที่เซ็นเซอร์ อ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกเพื่อนไมาแสดงเป็น เรียลไทม์ซึ่งสามารถแสดงตำแหน่ง และข้อมูลของ GPS ได้ทันที และยังสามารถแสดง เส้นที่ที่บันทึกหรือรายงานที่วิเคราะห์ จากข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้งาน

 

 

 


  • 44.png
    NB-loT GPS TRACKER (CMV7765) GPS pย่อมาจาก GloBal Positioning System คือระบบชี้ตำแหน่งบนโลกโดยการรับสัญญาณ Atomic clock จากดาวเทียม หลายๆดวง และเปรียบเทียบ ระยะทางระหว่างดาวเทียมแต...