เครื่องสแกนใบหน้า (Face Recognition)

Face Recognition (ระบบจดจำใบหน้า)
ระบบสแกนใบหน้า เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ทำการจับภาพรูปใบหน้าเดิมที่ทำการลงบะเบียนไว้ ซึ่งระบบสแกนหน้า ปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยม และนำไปใช้งานตามอุปกรณ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์ PC อุปกรณ์มือถือ รวมไปถึงการประยุกต์ระบบตรวจสอบและค้นหาใบหน้ามาใช้ในระบบ บันทึกเวลา หรือใช้ในระบบควบคุมการเปิดปิดประตู 

ทั้งนี้เครื่องสแกนใบหน้าที่ได้มีการนำมาประยุกต์การใช้งานในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการใช้ในระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ผู้บริโภคหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าสถานที่แบบไหนที่บ้านหรือหน่วยงาน เหมาะสำหรับการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน 

1.หน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง ป้องกันการทำรายงานแทนกันเองของเจ้าหน้าที่ 

2.หน่อยงานที่มีปัญหาเรื่องลายนิ้วมือแต่ไม่อยากให้พนักงานใช้บัตร เพราะกลัวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบัตร เช่นทาบบัตรแทนกันไม่อยากพกบัตร กลัวลืมบัตรหรือแม้แต่ ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตร ที่เพิ่มขึ้นเหล้านี้เป็นต้น ถ้าเป้นปัญหาแบบนี้ทางออกคงหนีไม่พ้นเครื่องสแกนใบหน้าเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้ 

3.หน่วยงานมีปัญหาเรื่องการใช้ลายนิ้วมือ หรือมีความไม่สะดวกในลายนิ้วมือ เช่นต้องสวมถุงมือตลอดเวลาขณะที่ปฏิบัติงาน หรือพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับห้องเย็น บุคคลเหล้านี้จะไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือได้แน่นอนหรือพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมี หรือกวายางต่างๆและพนักงานที่ทำการก่อสร้างต่างๆเหล้านี้เป็นต้น ซึ่งคงเป็นเครื่องสแกนใบหน้าเท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาเหล้านี้ได้                                                                                   

โปรแกรมจดจำใบหน้า ที่แม่นยำที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับแล้วในหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับทั้ง 
WebCam IPCamera AnalogCamera และอื่นๆ สามารถ Customize เข้ากับระบบอื่นๆได้ การคำนวณเปรียบเทียบ อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ มีระบบ Blacklist สำหรับแจ้งเตือนผู้ต้องสงสัย report การ recognize การค้นพบ หรือบันทึกการเข้าออก

ในอนาคตเครื่องสแกนใบหน้าจะเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในบริษัทต่างๆ เพื่อใช้บันทึกเวลาการทำงาน และง่ายต่อการเก็บข้อมูล สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องควบคุมการเข้าออก (Access control System) ระบบสแกนใบหน้าหาผู้ร้าย ในที่สาธารณะทั่วไป เช่น สนามบิน อาคาร ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ที่ชุมชน เพราะเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ที่เหมือนการถ่ายรูปหน้าคน มาเปรียบเทียบรายละเอียดของใบหน้ากับฐานข้อมูล รูปหน้าของผู้ก่อการร้ายอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถสร้างความอึกอัดใจให้คนที่ถูกถ่ายรูปหรือวีดีโอเลย ด้วยประโยชน์ที่กล่าวมานั้นทำให้ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วมีการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าไว้ในบริเวณที่สาธารณะในตัวเมืองเช่น ตามสี่แยก ห้างสรรพสินค้า ที่ชุมชน จนผู้ก่อการร้ายไม่สามารถลงมือก่อเหตุได้

          ระบบควบคุมประตูเข้าออกหรือ ประตูคีย์การ์ดหรือเครื่องควบคุมประตู หรือระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Access control) คือระบบที่มีการควบคุมการผ่านเข้าออก ซึ่งอาจจะอนุญาติให้ผ่านด้วยการระบตัวบุคคลว่ามีสิทธิผ่านด้วยบัตร หนักงาน (tag) กับเครื่องทาบบัตร ซึ่งต้องใช้ร่วมกับเครื่องทาบบัตรหรือถ้าไม่ใช้บัตรก็ใช้การ์ด หรือรหัสประจำตัวที่เครื่องบันทึกหรือเครื่องสแกนลลายนิ้วมือ แต่เครื่องบันทึกเวลากับเครื่องทาบบัตร สแกนลายนิ้วมือสแกนหน้านั้นต้องมีเอาท์พุทรีเลย์ (สวิชชิ่งสั่งปิดประตู ซึ่งเรียกันว่าเครื่องควบคุมการผ่านเข้าออก หรือจะเป็นกุญแจไฟฟ้าหรือ เครื่องเปิด ปิด ประตู

          นอกจากประโยชน์จากเครื่องบันทึกแต่เพียงอย่างเดียว เวลาทำงานแบบต่างๆที่มีสวิชชิ่งสั่งเปิดปิดประตู รวมอยู่ด้วย ยังมีเครื่อง เปิด- ปิด ประตูทำงานแบบเปิดประตูโดยตรง เช่น กุญแจประตู(DoorLock) ที่ใช้ในโรงแรม อพาร์ทเม้น คอนโดมิเนี่ยม ปุ่มกดเปิดประตู สวิทซ์เปิดประตูโดยไม่ต้องสัมผัส สำหรับประตู (Door Lock) ประตูให้ติดแน่นกับกรอบประตูด้วยแม่เหล็กที่ทำงานด้วยไฟฟ้า กลอนแม่เหล็กไฟฟ้ามี 2 ส่วนส่วนหนึ่งคือแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมักยึดติดกับขอบประตู อีกส่วนคือแผ่นเหล็กซึ่งมักจะนำไปยึดติดกับบานประตู เมื่อเครื่องควบคุมส่งไม่ให้เปิด ประตู เมื่อเครื่อควบคุมกระแสไฟฟ้ามาที่แม่เหล็กกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ มีแบบอื่นที่ใช้กันมากเพื่อรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันได้มีการนำระบบสแกนหน้ามาประยุกต์ใช้กับระบบ Access Control System  เป็นระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ ที่ถูกออกแบมาเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และห้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติผ่านเข้าออก และกำหนดสิทะิในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกัน ได้อย่างอิสระทั้งระบบ Stand alone สำหรับทางเข้าออกเดียวหรือหลายจุดก็ตาม หรือสำหรับอาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ ซึ่งเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรณ์ทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาติได้หลายวิธ๊ ตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้บัตร หรือรหัส หรือลายนิ้วมือ หรือระบบ สแกนหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถใช้ในด้านต่างๆได้อีกด้วย  เช่นใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเดินตรวจยังจุดต่างๆ ของอาคาร 

          การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทาง เข้า-ออก อาคารลานจอดรถ ลิฟท์ หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่นๆ ที่ทำให้การเข้าถึงสามารถควบึุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทซ์ ถ้ารัหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถเข้าบริเวณนั้นได้


 • สีทอง.png
  เครื่องแสกนใบหน้า (Face Scan)The New Face Scan CMi F60 Gold ระบบสแกนใบหน้า face scan system หรือ face recognition เป็นเทคโนโลยี ชนิดหนึ่งที่ทำการจับภาพรูปภาพใบหน้าเดิมที่ทำการล...

 • สีเงิน.png
  เครื่องแสกนใบหน้าThe New Face Scan CMi F60 Silver ขอแนะนำ ! The New Face Scan Standalone Face Scan Access Control System เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประต...

 • ProPict1022559133422.jpg
  HIP CMi-F61เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือหรืออ่านบัตรเพื่อบันทึกเวลาและควบคุมประตูใช้แทนเครื่องตอกบัตรได้ ระบบสแกนใบหน้า face scan system เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ทำการจับภาพรูปใบหน...

 • nv.jpg
  เครื่องสแกนใบหน้าตรวจจับอุณหภูมิCIF718สามารถเลือกการติดตั้งได้หลายแบบราคา 49,000.- 1. เครื่องสแกนใบหน้าตรวจจับอุณหภูมิ CIF718-For Gate แบบติดผนัง 2. เครื่องสแกนใบหน้าตรวจจับอุณหภูม...

 • tm1.jpg
  Uniview รุ่น OET-213H-BTS1 โซลูชั่นเช็ตวัดอุณหภูิมร่างกาย เพื่อคัดกรองผู้ป่วย โควิด-19 ราคาครบชุด เพียง 29,000 บาทส่งฟรีทั่วประเทศ ติดตั้งฟรี การวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลเทอร์มินอล...

ผลงานการติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า