เครื่องเสียง (Amplifier)

เครื่องเสียง Honeyewell 

- เครื่องเสียงสถานีโทร และสัญญาณเสริมเสียง 

        เครื่องควบคุมระดับเสียงหรือเรียกกันทั่วไปว่าเครื่องคุมเสียง ซึ่งมีการใช้งานในห้องส่งวิทยุกระจายเสียง หรือห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง มีลักษณะการใช้งานคือ ใช้งานควบคุมระดับความดังของเสียง เช่นไมโครโพน เครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นซีกี หรืออุปกรณืที่สื่อสารกระจายเสียง เช่น โทรศัพท์ เครื่องถ่ายทอดเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เชือมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต ในการถ่ายทอดเสียงผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องควบคุมเสียงหรือใช้ในการควบคุมเสียงของงานกระประชุมต่างๆ เป็นต้น


 • hn-5120r.jpg
  เครื่องเสียง Honeywell รุ่นHN-5120R -เครื่องเสียง - สถานีโทร และสัญญาณเสริมเสียง - Honeywell 120W Mixer Power Amplifier พร้อมตัวเลือกโซน - สถานีโทรและแหล่งสัญญาณเสียงเสริม

 • hn-5120r.jpg
  เครื่องเสียง Honeywell รุ่นHN-AS20 Honeywell รุ่น HN-AS20 โมดูล Honeywell จูนเนอร์ / MP3 / USB / SD

 • hn-5120r.jpg
  เครื่องเสียง Honeywell รุ่นHN-5RCS Honeywell รุ่น HN-5RCS สถานีเพจจิ้ง Honeywell 5 โซน

 • hn-5120r.jpg
  เครื่องเสียง Honeywell รุ่นHN-AS30 โมดูล Honeywell Tuner / MP3 / USB / SD