V350

V350 Finger Vein Standalone Access Control Terminal

          V350 เป็นเทอร์มินอลลายนิ้วมือที่ใช้ IP สำหรับควบคุมการเข้าใช้งาน สามารถสนับสนุนการทำงานในโหมดสแตนด์อโลนหรือเชื่อมต่อกับแผงควบคุมการเข้าถึงของบุคคลที่สามโดยใช้อินเตอร์เฟส wiegand

          ด้วยเทคโนโลยีการจดสิทธิบัตรหลอดเลือดดำที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล V350 มีข้อดีหลายอย่าง สามารถระบุลายนิ้วมือปลอม; ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงภายนอกและการสึกหรอของลายนิ้วมือ นอกจากนี้ยังสามารถระบุลายนิ้วมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

     •ทำงานในโหมดสแตนด์อโลนหรือเชื่อมต่อ TCP / IP
     •การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้และมีความถูกต้องสูง
     หน้าจอ capacitive 2.8 นิ้ว
     •ฟังก์ชั่นควบคุมการเข้าออกแบบเต็มรูปแบบ

          ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุม เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงานในองค์กร เพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่น เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน หรือ การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

QQ截图25600830100521

QQ截图25600830100552

Visitors: 97,965