FR1200

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ FR1200

      FR1200 เครื่องอ่านลายนิ้วมือที่มีอินเตอร์เฟซการติดต่อสื่อสาร RS485 ทำงานร่วมกับตัวควบคุมการเข้าถึงข้อมูลไบโอเมตริกซ์และการควบคุมการเข้าถึงแบบสแตนด์อโลนด้วยลายนิ้วมือรวมถึงตัวควบคุมชุด INBIO, F8 เป็นต้น มีฟังก์ชั่นการจับและถ่ายโอนตัวอย่างลายนิ้วมือเข้าสู่แผงควบคุม ด้วยโครงสร้างที่ทนทานของ IP65 ทำให้ FR1200 มีความทนทานเป็นพิเศษในทุกสภาพอากาศรวมถึงสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

ข้อมูลจำเพาะ

CPU: 324 MHz
เซนเซอร์: ZK เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก
การสื่อสาร: RS485
ฟังก์ชันมาตรฐาน: โมดูล ID Card
อุปกรณ์เสริม: โมดูลการ์ด MF
ข้อความเสียง: Buzzer
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 12VDC
อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ° C ~ 45 ° C
เกรดป้องกัน: IP65

ขนาด
ความสูง: 102 มม
ความกว้าง: 50 มม
ความลึก: 37 มม

 

ระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาติหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบนั้นได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือมาใช้งาน ในการควบคุมการทำงาน เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน ของพนักงาน นำมาทำเป็นระบบควบคุมการเข้าออกของประตูที่ไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติผ่านเข้าออกทาบประตูนั้นๆ

 

เหตุผลที่หลายๆองค์กร เลือกใช้ระบบนี้

 

- เครื่องสแกนลานิ้วมือ จะลดปัญหาการทุจริตในการลงเวลาการทพงานของพนักงานได้ เป็นอย่างดี 

 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถระบข้อมูลพนักงานแต่ละคนได้ดีกว่าระบบการลงเวลาแบบอื่นๆ 

 

- ระบบบริหารการจัดการในการทำข้อมูลการคิดเวลาทำงานของพนักงานใช้เวลาสั้นแต่แม่นยำ 

 

- ไม่ต้องกังวลกับการสูยหายของข้อมูลที่จักเก็บ หรือความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล

 

- ช่วยลดปัญหาค่าใช่จ่ายได้อย่างเด่นชัด และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่แท้จริง 

 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถทำเป็นระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ที่ได้ความปลอดภัยที่ดี 

 

- ป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการลงเวลากับความปลอดภัยในการควบคุมการเข้าออกสถานที่และระบบซอฟต์แวร์การจัดการบริหารที่ดี

 

การนำไปใช้กับสำนักงาน 

 

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมการเข้าออกประตูสำนักงาน 

 

          การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเข้าออกประตูไม่ว่าจะเป็นประตูธรรมดา ประตูลิฟต์ ประตูอัตโนมัติ หรือทางเข้าออกสถานทีใดที่หนึ่งโดยใช้การสแกนนิ้วมือสำหรับสแกนผ่านเข้าออก อาทิเช่น ประตูทางเข้าออกหน้าออฟฟิต ประตูห้องการเงิน ประตูห้องมั่นคงธนาคาร ห้องตูห้อง Server ประตูห้องวิจัย ประตูห้องสำคัญๆต่างๆที่ต้องการให้มีความปลอดภัยในการผ่านเข้าออกประตูมีความปลอดภัยสูงสุด 

 

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้าออกงาน 

 

          เพื่อคำนวณเบี้ยขยัน ขาด ลา มาสาย โดยระบบจะจัดเก้บตรวจสอบการทำงาน โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ทันสมัย พร้อมระบบลงเวลา คำนวณเวลาทำงาน ระบบรายงาน รบบคิดเงินเดือนอย่างง่าย เพื่อคำนวรค่ากะ

 

โปรแกรม บันทึก คิดเวลาทำงาน 

 

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะส่งข้อมูลของพนักงานไปยังเครื่อง PC ของฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สามารถดูข้อมูลการเข้าออกเวลาทำงานของพนักงานได้ เพื่อช่วยในการคิดคำนวณเงินเดือนอย่างง่าย พร้อมคำนวณภาษี ประกันสังคม และจักทำรายงานส่งสรรพากร ส่งธนาคารได้ 

 

ประโยชน์จากการใช้ระบบนี้เข้ามาช่วยในองค์กร

 

- การนำเทคโนโลยีเรื่องสอดนลายนิ้วมือมาใช้ในการบันทึกเวลาพนักงาน เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือจึงไม่สามารถปลอมแปลงการลงเวลาแทนกันได้ ซึ่งให้ความถูกต้องสูงสุด อีกทั้งยังขจัดปัญาหาที่เกิดกับการลงเวลาแบบเก่าเช่น การลืมบัตร  การลงเวลาแทนกัน ได้อย่างสิ้นเชิง จึงทำให้เกิดคัณภาพมากขึ้นในสำนักงาน 

 

- ช่วยลดต้นทุน เพราะไม่ต้องทำบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายจากบัตรหายหรือชำรุด ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตอกบัตรแลพหมึกพิมพ์ พนักงานสามารถ ดูแลรักษาง่าย เครื่องอ่านลายนิ้วมือมีความทนทาน ทำความสะอาดง่ายหาอะไหลซ่อมแซมได้ง่าย 

 

- เพิ่มความสะดวรวดเร็วเพราะ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาและยืนยันผู้ลงเวลาได้โดยใช้เวลา 0.5 วินาที อีกทั้งยังไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้งอุปกรณื ระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร้ว ใช้งานง่าย

 

- เพิ่มรายได้ของธุรกิจเพราะลดความผิดพลาดจากการคำนวณชัวโมงสายหรือล่วงเวลาและการลงเวลาทำงานที่คลาดเคลื่อนของพนักงาน เนื่องจากระบบจะทำการคำนวณใหโดยอัตโนมัติ 

 

Visitors: 97,962