FR1500

FR1500
Flush-Mounted RS-485 Fingerprint Reader 

คุณสมบัติ

•การติดตั้งกล่องเชื่อมต่อสายเดี่ยว
• Flush-Mounted Design สำหรับติดตั้งเรียบร้อย
•อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485
•เซนเซอร์ลายนิ้วมือ SilkID
โครงสแตนเลสสตีล
•ฝาครอบป้องกันลายนิ้วมือเสริม

QQ截图25600816163824

 

          ระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาติหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบนั้นได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือมาใช้งาน ในการควบคุมการทำงาน เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน ของพนักงาน นำมาทำเป็นระบบควบคุมการเข้าออกของประตูที่ไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติผ่านเข้าออกทาบประตูนั้นๆ

เหตุผลที่หลายๆองค์กร เลือกใช้ระบบนี้

- เครื่องสแกนลานิ้วมือ จะลดปัญหาการทุจริตในการลงเวลาการทพงานของพนักงานได้ เป็นอย่างดี 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถระบข้อมูลพนักงานแต่ละคนได้ดีกว่าระบบการลงเวลาแบบอื่นๆ 

- ระบบบริหารการจัดการในการทำข้อมูลการคิดเวลาทำงานของพนักงานใช้เวลาสั้นแต่แม่นยำ 

- ไม่ต้องกังวลกับการสูยหายของข้อมูลที่จักเก็บ หรือความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล

- ช่วยลดปัญหาค่าใช่จ่ายได้อย่างเด่นชัด และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่แท้จริง 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถทำเป็นระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ที่ได้ความปลอดภัยที่ดี 

- ป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการลงเวลากับความปลอดภัยในการควบคุมการเข้าออกสถานที่และระบบซอฟต์แวร์การจัดการบริหารที่ดี

การนำไปใช้กับสำนักงาน 

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมการเข้าออกประตูสำนักงาน 

          การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเข้าออกประตูไม่ว่าจะเป็นประตูธรรมดา ประตูลิฟต์ ประตูอัตโนมัติ หรือทางเข้าออกสถานทีใดที่หนึ่งโดยใช้การสแกนนิ้วมือสำหรับสแกนผ่านเข้าออก อาทิเช่น ประตูทางเข้าออกหน้าออฟฟิต ประตูห้องการเงิน ประตูห้องมั่นคงธนาคาร ห้องตูห้อง Server ประตูห้องวิจัย ประตูห้องสำคัญๆต่างๆที่ต้องการให้มีความปลอดภัยในการผ่านเข้าออกประตูมีความปลอดภัยสูงสุด 

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้าออกงาน 

          เพื่อคำนวณเบี้ยขยัน ขาด ลา มาสาย โดยระบบจะจัดเก้บตรวจสอบการทำงาน โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ทันสมัย พร้อมระบบลงเวลา คำนวณเวลาทำงาน ระบบรายงาน รบบคิดเงินเดือนอย่างง่าย เพื่อคำนวรค่ากะ

โปรแกรม บันทึก คิดเวลาทำงาน 

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะส่งข้อมูลของพนักงานไปยังเครื่อง PC ของฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สามารถดูข้อมูลการเข้าออกเวลาทำงานของพนักงานได้ เพื่อช่วยในการคิดคำนวณเงินเดือนอย่างง่าย พร้อมคำนวณภาษี ประกันสังคม และจักทำรายงานส่งสรรพากร ส่งธนาคารได้ 

ประโยชน์จากการใช้ระบบนี้เข้ามาช่วยในองค์กร

- การนำเทคโนโลยีเรื่องสอดนลายนิ้วมือมาใช้ในการบันทึกเวลาพนักงาน เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือจึงไม่สามารถปลอมแปลงการลงเวลาแทนกันได้ ซึ่งให้ความถูกต้องสูงสุด อีกทั้งยังขจัดปัญาหาที่เกิดกับการลงเวลาแบบเก่าเช่น การลืมบัตร  การลงเวลาแทนกัน ได้อย่างสิ้นเชิง จึงทำให้เกิดคัณภาพมากขึ้นในสำนักงาน 

- ช่วยลดต้นทุน เพราะไม่ต้องทำบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายจากบัตรหายหรือชำรุด ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตอกบัตรแลพหมึกพิมพ์ พนักงานสามารถ ดูแลรักษาง่าย เครื่องอ่านลายนิ้วมือมีความทนทาน ทำความสะอาดง่ายหาอะไหลซ่อมแซมได้ง่าย 

- เพิ่มความสะดวรวดเร็วเพราะ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาและยืนยันผู้ลงเวลาได้โดยใช้เวลา 0.5 วินาที อีกทั้งยังไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้งอุปกรณื ระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร้ว ใช้งานง่าย

- เพิ่มรายได้ของธุรกิจเพราะลดความผิดพลาดจากการคำนวณชัวโมงสายหรือล่วงเวลาและการลงเวลาทำงานที่คลาดเคลื่อนของพนักงาน เนื่องจากระบบจะทำการคำนวณใหโดยอัตโนมัติ 

QQ截图25600816163843

Visitors: 97,965