เครื่องอ่านการ์ดHIP CMS810-D/M

มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximity และ Mifare ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อตรวจสอบสถานะการเข้า – ออกได้ (Option พิเศษ)

- CARD ID/Mifare

 - Wiegand 26/34

 - Distance 00-100mm *speed

 - ความถี่ 125KHz, 13.56MHZ

 - Power DC12V

 - LED BLUE AND RED

 

สุดยอดนวัตกรรมเครื่องอ่านบัตร RFID CARD

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้องค์กรของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) หรือจะใช้เพื่อการลงเวลาการทำงาน (Time Attendance) ก็ล้วนแต่เพิ่มความสะดวกสบายให้กบองค์กรของท่านเป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องนำบัตรไปรูดกับตัวเครื่องเหมือนก่อน เพียงท่านนำบัตรทาบลงบนตัวเครื่องที่สามารถทำงานได้ทันทีด้วยการทำงานแบบ Contactless ไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือของผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว

          Access Control คือระบบที่ควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกให้กับบุคคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้านที่อาจเกิดจากบุคคภายนอก มีการบัรหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ทีอนุญาติให้ผ่านเข้าออกและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระ มีทั้งระบบ Stan alone สำหรับทางเข้าออกเดียวหรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมดจุดจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาติ เข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัสบัตร ลายนิ้วมือ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อประดยชน์ในด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรัสรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุต่างๆ ของอาคาร ใช้เชื่อมต่อกับระบบ TIME ATTENDANCE ระบบ รายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่นๆ ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่านเข้าออกยังจุดต่างๆ 

          ระบบ Access Control มี่ทั้งระบบ Stand alone System คือระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายในชุดตัวเครื่องอ่านแบบ Stand Alone เพียงเครื่องเดียวไม่ต้องชเื่อมต่อตกับตู้ควบคุม หรือต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และแบบ Access Controller Network คือระบบที่ต้องนำอุปกรณืควบคุมทั้งหมดมาต่อทำงานกันจนเป็นระบบเช่น เครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่ออุปกรณ์ล้อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริมแบบอื่นๆ แล้วไปต่อกับคูควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม 

          การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ทางออกอาตคารลานจอกรถ ลิฟท์ หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่นๆ ที่ทำให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นระตูจะควบคุมการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคในการใช้สวิทซ์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรหัสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณ์บัตร RFID ในการตรวจสอบตำแหน่งของประตูสวิทซ์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลอล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้ 


 • 5.png
  ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximityและ Mifareระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อตรวจสอบสถานะการเข้า – ออกไ...

 • 7.png
  เครื่องทาบบัตรCMXF110 กล่องอะคีลิค สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร โดยกล่องอะคีลิคจะช่วยขยายสัญญาณการอ่านบัตรของหัวอ่าน จะทำให้ช่วยในการอ่านบัตรได้ง่ายและไกลมากขึ้นเป็...

 • 787.png
  เครื่องอ่านบัตรระยะไกลLonger Reader HIP CMLQ890 ทำหน้าที่อ่านบัตรและส่งสัญญาณไปยังไม้กั้นรถยนต์เพื่อสั่งยกไม้ขึ้นสำหรับผู้ที่มีบัตรผ่านและติดบัตรผ่านดังกล่าวไว้ด้านหน้ารถ เครื...

 • 3.png
  มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximityและ Mifareระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมค...

 • 1.png
  มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximityและ Mifareระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมค...

 • 2.png
  เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG209 Stanfalone Card Access Control System เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG 209 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการควบคุมการเข้าออกประตู แะลเป็นเครื่องอ่านบัตรเพียง...