เครื่องอ่านการ์ด HIP CMS960-D/M

มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximity และ Mifare ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อตรวจสอบสถานะการเข้า – ออกได้ (Option พิเศษ)

- CARD ID/Mifare

- Wiegand 26/34

- Distance 50-100mm *speed<0.1S

- ความถี่ 125KHz, 13.56MHZ

- Power DC12V

- LED BLUE AND RED

สุดยอดนวัตกรรมเครื่องอ่านบัตร RFID CARD

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้องค์กรของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) หรือจะใช้เพื่อการลงเวลาการทำงาน (Time Attendance) ก็ล้วนแต่เพิ่มความสะดวกสบายให้กบองค์กรของท่านเป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องนำบัตรไปรูดกับตัวเครื่องเหมือนก่อน เพียงท่านนำบัตรทาบลงบนตัวเครื่องที่สามารถทำงานได้ทันทีด้วยการทำงานแบบ Contactless ไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือของผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว

Access Control System คือระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้บุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาติให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกของแต่ละประตูได้อย่างมีอิสระทั้งระบบ Stand Alone สำหรับทางเข้าออกเดียว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ NetWork ที่สามารถใช้ควยคุมการเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารใหญ่ ทั้งนี้ยังสามรถเลือกให้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ หรับใช้ได้กับองค์กรณืทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาติเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์โดย ใช้ บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้พร้อมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ  ของอาคาร ใช้เชื่อมต่อกับระบบ TIME ATTENDANCE ระบบรายงานการเข้าออก และคำนวณเวาลปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่นที่จะต้องอาศัยข้อมูลการผ่าน เข้าออกยังจุดต่างๆ 

           ระบบ Access Control System มีทั้งระบบ Stand Alone System คือ ระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายใน ชุดตัวเครื่องอ่านแบบ Stand alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมหรือต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และแบบ Access Controller Network คือระบบที่ต้องนำอุปกรณืควบคุมทั้งหมดมาต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบ เช่นเครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรเข้าออก ต่ออุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณืเสริมระบบอื่นๆ แล้วไป ต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์

           การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ออกอาคาร ลานจอดรถ ลิฟต์ หรือสิ่งกิดขวางกายภาพอื่นๆ ที่ทำให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานเป็นระบบล็อคไฟฟ้าโดยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณ์ RFID ใรการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทซ์ ถ้ารัหสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้


 • 5.png
  ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximityและ Mifareระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อตรวจสอบสถานะการเข้า – ออกไ...

 • 7.png
  เครื่องทาบบัตรCMXF110 กล่องอะคีลิค สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร โดยกล่องอะคีลิคจะช่วยขยายสัญญาณการอ่านบัตรของหัวอ่าน จะทำให้ช่วยในการอ่านบัตรได้ง่ายและไกลมากขึ้นเป็...

 • 787.png
  เครื่องอ่านบัตรระยะไกลLonger Reader HIP CMLQ890 ทำหน้าที่อ่านบัตรและส่งสัญญาณไปยังไม้กั้นรถยนต์เพื่อสั่งยกไม้ขึ้นสำหรับผู้ที่มีบัตรผ่านและติดบัตรผ่านดังกล่าวไว้ด้านหน้ารถ เครื...

 • 6.png
  มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximityและ Mifareระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมค...

 • 3.png
  มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximityและ Mifareระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมค...

 • 2.png
  เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG209 Stanfalone Card Access Control System เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG 209 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการควบคุมการเข้าออกประตู แะลเป็นเครื่องอ่านบัตรเพียง...