หลังบ้าน

บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด

                 บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้นำเข้าระบบกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์เสริม โดยได้ก่อตั้งขึ้นเกือบ 10 ปี ได้ดำเนินธุรกิจในด้านคอมพิวเตอร์ โดยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ให้กับหน่วยภาครัฐ และเอกชน และได้ขยาย ธุรกิจทางด้านระบบรักษา ความปลอดภัยแบบครบวงจร ที่ชัดเจนในการพัฒนา ด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบกล้องวงจรปิดอย่าง จริงจังและทุ่มเท โดยทางบริษัทฯมีห้องทดลองด้านระบบกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะและ มีรถบริการนอกสถานที่และเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการโดยเฉพาะจึงทำให้ลูกค้า มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานในราคาที่ไม่แพง บริษัทฯเชื่อว่าการบริการที่ดีก่อนและหลังการขาย เป็นหนึ่งในปรัชญาในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังพยายามสรรหาสินค้าคุณภาพ จากพันธมิตร ธุรกิจ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีเลิศสำหรับลูกค้า จากประสบการณ์การทำงาน ทางธุรกิจด้านไอทีมานานหลายปี เราตระหนักว่าสินค้าหลายชิ้นที่เราจัดหาให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯจึงเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้งาน สินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านต่างๆ ของธุรกิจและลูกค้าเป็นสำคัญ
บริการของเรา บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด

บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบงานกล้องวงจรปิด CCTV ทุกระบบทั่วภาคเหนือของประเทศไทย
บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ทั้งแบบเดินสายและไร้สาย
บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาด้วยการแสกนลายนิ้วมือ, ใบหน้า หรือบัตร
บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบCarpark (Barrier Gate)
บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์
บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบ KEY TAG HOTEL LOCK
บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบFire Alarm System
บริการ จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบเสียงตามสาย
บริการ สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ออกแบบการติดตั้ง ประเมิณราคา ทุกระบบ

Visitors: 91,775