เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG290 Stanfalone Card Access Control System

เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG209 Stanfalone Card Access Control System
             เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG 209 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการควบคุมการเข้าออกประตู แะลเป็นเครื่องอ่านบัตรเพียงหนึ่งเดียว เพื่อใช้ในสำนักงานหรืออาคารพักอาศัย ควบคุมประตู ระบบสัมผัส Touch key pad จุใจรองรับได้มากถึง 3,000 คน เครื่องอ่านบัตร HIP CMG290 ทำงานด้วยระบบ Standalone เพียงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมประตูง่าย ๆ ผ่านระบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Lock อ่านบัตรได้เร็ว ติดตั้งระบบง่ายๆ ครบชุดในราคาเบา ๆ เหมาะกับทุกองค์กรณ์ขนาดเล็ก จนถึงคอนโดและบ้านพักอาศัย

- รองรับบัตร 3,000 ใบ

- เปิดประตูด้วยการทาบบัตร 

- เปิดประตูด้วยการทาบบัตรและ รหัส

- เปิดตัวควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว

- ตั้งค่าเป็นเครื่องอ่านบัตร มีสัญญาณ เอาท์พุทเป็ร Wiegand 26 Bit

            Access Control System คือระบบการควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และห้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระมีทั้งระบบ Standalone สำหรับทางเข้าออกเดี่ยวสำหรับอาคารขนาดเล็ก และระบบ NETWORK ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาติได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถใช้ประยุกต์เพื่อใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆ ได้อีกมากมายเช่นสำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบยังจุดต่างๆ ของอาคาร ใช้เชื่อมต่อกับระบบ TIME Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่างๆ 

            ปัจจุบันนิยมใช้บัตรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือบัตร Proximity ที่ทำงานอยู่ในย่านความถี่ 125 KHZ และบัตร Smart Carde ที่ทำงานย่านความถี่ 12.56 MHZ บัตรบางชนิดไม่สามารถ Copy ได้และปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาไปถึงการใช้งานเปิดปิด ประตูผ่านมือถือได้อีกด้วย 

           ระบบ Access Control System มีทั้งแบบ Stand Alone System คือ ระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระ ภายในชุดตัวเครื่องอ่านแบบ Stand - alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุม หรือต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และแบบ Access Controller Network คือ ระบบที่ต้องนำอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดมาต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบ เช่น เครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออกต่ออุปกรณ์ล็อค ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์เสริมระบบอื่นๆ แล้วไปต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์

           การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ออกอาคาร ลานจอดรถ ลิฟต์ หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่นๆ ที่ทำให้เข้าถึงสามารถควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบโดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทซ์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรัหสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร และเครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณ์บัตร FRID ในการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทซ์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้