Overhead Door ประตูโหลดสินค้า, ประตูม้วน PVC, ประตูโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, ประตูผ้าใบความเร็วสูง, HighSpeedDoor, Industrial Sectional Door

 

Industrial Sectional Door / Overhead Door ประตูโหลดสินค้า, ประตูม้วน PVC, ประตูโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, ประตูผ้าใบความเร็วสูง, HighSpeedDoor

          เป็นประตูม้วนไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ หรือหลายๆ พื้นที่ อาจจะเรียกว่า ประตูม้วนผ้าใบ ประตูม้วน PVC ซึ่งเป็นประตูม้วนสำหรับโรงงาน ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ที่สามารถ เลื่อนเปิดด้วยความเร็วสูง  เป็นประตูที่เหมาะสำหรับโรงงาน จนบางครั้งหลายคน เรียกมันว่า ประตูโรงงานไปแล้ว ด้วยจุดเด่นของประตูชนิดนี้ มีความเร็วในการเลื่อนเปิด-ปิด ด้วยอัตราที่สูง และเป็น

ข้อบังคับของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ( Good Manufacturinหาร โดยเป็นการจัดทำขึ้น โดยหน่วยงาน Practice หรือ GMP)  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ดีในการผลิตมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อเป็นระเบียบข้อบังคับ ช่วยสมาชิกทั่วโลกใช้เป็นหลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติ เป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ หรืออาจจะเรียกกันว่า ข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต และควบคุมพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม  ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

ดั้งนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องติดตั้งประตูชนิดนี้  เพราะอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีประตูผ้าใบ หรือประตู PVC ที่เปิด-ปิดรวดเร็วสูง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะห้องเย็นของโรงงานอุตหกรรมอาหารเช่นกัน ที่มีความจำเป็นต้องมีการติดตั้งประตูชนิดนี้ เป็นจำนวนมาก เพราะการติดตั้งประตูชนิดนี้ในโรงงาน จะช่วยในเรื่องของความสะอาด และปลอดภัยในเรื่องงานฝุ่นละออง ที่จะเขาไปสู่ในพื้นที่ ที่ท่านไม่ต้องการให้เข้าไปนั่นเอง

แต่นอกจากการติดตั้งประตูชนิดนี้ ในโรงงานอาหารแล้ว ทางแบรนด์ XEKA ยังมองถึงการติดตั้งประตูชนิดนี้ ในกลุ่มของโรงงาน และพื้นที่อื่นด้วย ซึ่งหากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนประตูม้วนเหล็ก แบบเดิมๆที่เคยใช้อยู่โดยบางครั้งจำเป็นต้องใช้ตะขอเหล็กดึงประตูลงมา เพื่อล็อคประตู มันสุดแสนจะลำบากเหลือเกิน  ท่านสามารถเปลี่ยนจากประตูม้วนที่ใช้มือดึงลงมา มาเป็นประม้วนไฟฟ้า ซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์เสริม เช่นปุ่มกดหรือรีโมทควบคุมในการปิดเปิดประตู เพื่อปิด-เปิดร้านค้าของท่านนั่นเอง

 

บริการจำหน่าย และติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ ประตูม้วนลายไม้ ประตูม้วนผ้าใบ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ให้บริการในเขตพื้นที่ เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,จอมทอง,เชียงดาว,ไชยปราการ ,ดอยเต่าดอยสะเก็ด,ดอยหล่อ, ฝาง,พร้าว,เมือง เชียงใหม่,แม่แจ่ม,แม่แตง,แม่ริม,แม่วาง,แม่ออน,แม่อาย,เวียงแหง,สะเมิง,ประตูรั้วสันกำแพง ประตูรั้วสันทราย,สันป่าตอง,ประตูรั้วสารภี,ประตูรั้วหางดง,อมก๋อย,ฮอด by tdss.co.th  

รีวิวงานติดตั้ง

Overhead Door ประตูโหลดสินค้า, ประตูม้วน PVC,
ประตูโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, ประตูผ้าใบความเร็วสูง, HighSpeedDoor