ระบบควบคุมลิฟท์

การควบคุมการเข้าออกลิฟท์เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน
นอกเหนือจากการควบคุมการเข้าออกประตูหลักในการผ่านเข้าสู่อาคารได้เป็นอย่างดี และสามารถดู Log ย้อนหลังได้อีกด้วย
ลิฟท์โดยทั่วไปใครๆก็สามารถใช้งานลิฟท์ได้อย่างอิสระ เกิดช่องว่างในการจัดการด้านระบบการจัดการเข้าออกในแต่
ละส่วนของพื้นที่หรือในแต่ละชั้น และยังไม่สามารถเก็บ Log ย้อนหลังได้อีกด้วย
ระบบ Wiegand Controller สามารถจัดการควบคุมการใช้งานลิฟท์และสามารถใช้
Database ร่วมกับระบบ Access control เพื่อควบคุมการเข้าออกของประตูต่างๆได้อีกด้วย
1.สามารถกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละคนสามารถกดลิฟท์เลือกชั้นที่มีสิทธิ์เท่านั้น
2.สิทธิ์ของแต่ละคนสามารถกำหนดให้มีสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ชั้น
3.เป็นระบบ Wiegand ที่มีความเสถียรและมีความปลอดภัยสูง

4.สามารถเลือกใช้ Reader ได้ทั้ง Proximity Card, Mifare Card หรือเป็น Fingerprint ได้
5.สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลากหลายเช่น ตู้ Cabinet Lock โดยติดตั้ง Reader แค่ตัวเดียวสามารถควบคุม  ลิ้นชักได้หลายช่อง

เปิดประตูทั้งหมด เมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย Fire Alarm

 

บอร์ดโมดูลขยายฟังก็ชันการแจ้งเตือน และรองรับสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย

 

ป้องกัน ปลอดภัย เปิดประตูทั้งหมด เมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย

 

ด้วย 2000P Expansion Alarm & Fire Control Board for Wiegand Boards บอร์ดโมดูลขยายฟังก็ชันการแจ้งเตือน และรองรับสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย สามารถทริกเกอร์การแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึง ไซเรน ไฟเฟลช ได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาหน่วงเวลาเอาต์พุตได้ตั้งแต่ 0 ถึง 6000 วินาที

 

 

 

                             ✅ เพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือน (Features)
                             ✅ 2000P ใช้งานร่วมกับแผงควบคุมการเข้าออกประตู Wiegand Controller 1002, 2002, 4001 (Series B, G, L)
                             ✅ เมื่อเปิดประตูค้างนานเกินกำหนด (Open Too Long)
                             ✅ เมื่อทาบบัตรที่ไม่มีสิทธิ์เปิดประตู (Invalid Card)
                             ✅ เมื่อมีสัญญาณเปิดประตูด้วยปุ่ม (Push Button)
                             ✅ เมื่อมีสัญญาณเปิดประตู (Lock Relay)
                             ✅ เมื่อมีสัญญาณจากเซนเซอร์ประตู (Door Status)
                             ✅ เมื่อกดรหัส กรณีถูกบังคับเปิดประตู (Threat Code)