ระบบควบคุมลิฟท์

การควบคุมการเข้าออกลิฟท์เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน
นอกเหนือจากการควบคุมการเข้าออกประตูหลักในการผ่านเข้าสู่อาคารได้เป็นอย่างดี และสามารถดู Log ย้อนหลังได้อีกด้วย
ลิฟท์โดยทั่วไปใครๆก็สามารถใช้งานลิฟท์ได้อย่างอิสระ เกิดช่องว่างในการจัดการด้านระบบการจัดการเข้าออกในแต่
ละส่วนของพื้นที่หรือในแต่ละชั้น และยังไม่สามารถเก็บ Log ย้อนหลังได้อีกด้วย
ระบบ Wiegand Controller สามารถจัดการควบคุมการใช้งานลิฟท์และสามารถใช้
Database ร่วมกับระบบ Access control เพื่อควบคุมการเข้าออกของประตูต่างๆได้อีกด้วย
1.สามารถกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละคนสามารถกดลิฟท์เลือกชั้นที่มีสิทธิ์เท่านั้น
2.สิทธิ์ของแต่ละคนสามารถกำหนดให้มีสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ชั้น
3.เป็นระบบ Wiegand ที่มีความเสถียรและมีความปลอดภัยสูง

4.สามารถเลือกใช้ Reader ได้ทั้ง Proximity Card, Mifare Card หรือเป็น Fingerprint ได้
 5.สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลากหลายเช่น ตู้ Cabinet Lock โดยติดตั้ง Reader แค่ตัวเดียวสามารถควบคุม                                                   ลิ้นชักได้หลายช่อง


Visitors: 83,435