เครื่องอ่านบัตรประชาชน ZOWEETEK

เครื่องทาบบัตรประชาชน Smart Card Reader ZOWEETEK รับประกัน 1 ปี ออกใบกำกับภาษีได้

                 การนำไปใช้งาน
                     - ใช้กับระบบงานบัตรประชาชน-ระบบทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง ระบบประกันสุขภาพ (สปสช. NHSO) และประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล
                     - คลินิก โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย
                     - หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
                     - สถานีตำรวจ หน่วยงานบริการประชาชน
                     - ธนาคาร สถาบันการเงิน
                     - โรงแรม
                     - บริษัทขนส่ง
                     - หน่วยงานราชการ
                     - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                     - ที่ว่าการอำเภอ
                     - องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ


               คุณสมบัติ
                   - สามารถอ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card )ได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816
                   - สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน Microsoft Personal Computer /Smart Card(PC/SC)
                   - อินเตอร์เฟส: USB 2.0 CCID1 (ใช้ได้กับ USB 1.1)
                   - ความเร็วในการส่ง: 12 Mbps (USB 2.0 full speed)
                   - แหล่งจ่ายไฟ: พอร์ตยูเอสบี
                   - มาตรฐาน: ISO/IEC 7816 และ EMV2 2000 ระดับ 1
                   - โปรโตคอล: T = 0, T = 1,
                     2 สาย: SLE 4432/42 (S = 10)
                     3 สาย: SLE 4418/28 (S = 9)
                     I2C (S = 8)
                   - ขนาดบัตร: ID-1 (ขนาดเต็ม)
                   - ความเร็วของส่วนการเชื่อมต่อสมาร์ทการ์ด: 420 Kbps (เมื่อรองรับการ์ด)
                   - ความถี่สัญญาณนาฬิกาสมาร์ทการ์ด: สูงสุด 5 MHZ
                   - ประเภทบัตรที่รองรับ: 5V, 3V และ 1.8V สมาร์ทการ์ด
                      ISO 7816 Class A, AB และ C
                   - ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows 98/Me/2000/NT 4.0/XP/CE/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac OS 10.6-10.10
                   - การตรวจจับสมาร์ทการ์ด: การตรวจจับการเสียบบัตรพร้อมการปิดเครื่องอัตโนมัติการตรวจจับชนิดสมาร์ทการ์ดโดยอัตโนมัติการลัดวงจรและการป้องกันความร้อน

                   ตั้งแต่ Windows 7 เป็นต้นไปไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์ ระบบจะมีไดร์เวอร์ให้แล้ว
                   ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Siam ID ได้ที่ https://software.thaiware.com/11913-Siam-ID-Download.html