ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ ( Visitor Pass )

- ใช้ง่าย ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็น
- ป้องกันเหตุร้าย เพิ่มความปลอดภัย เก็บข้อมูลผู้มาติดต่อได้อย่างละเอียดทั้งข้อมูลส่วน บุคคลและภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลผู้รับการติดต่อ, แผนก, สถานที่ และวัตถุประสงค์ที่มา ขอเข้าพบ
- มีระบบเตือนไปยังผู้รับการติดต่อ ทำให้ผู้รับการติดต่อทราบล่วงหน้าว่ามีใครมาขอเข้า พบด้วยเรื่องอะไร ป้องกันการลักลอบ หรือแอบอ้างเข้ามาในอาคาร
- แก้ปัญหาการแลกบัตรล่าช้า ขั้นตอนน้อย ผู้มาติดต่อไม่ต้องรอคิวนาน
- แก้ปัญหาการกรอกข้อมูลผิด เพราะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน/ใบขับขี่และกรอก ข้อมูลลงระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์เอง สามารถบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อบ่อยๆรวมถึง บันทึกข้อมูลของผู้รับการติด      ต่อไว้ล่วงหน้าได้
- แก้ปัญหาการบัตรหาย คืนบัตรผิด เพราะไม่จำเป็นต้องเก็บบัตรของผู้ติดต่ออีกต่อไป
- เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงงาน, โกดังสินค้า, คลัง
  เอกสาร, อาคารสำนักงานให้เช่า, หน่วยงานราชการ เป็นต้น

WAC Visitor Pass รุ่น Factory เป็นระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับโรงงาน, โกดัง, คลังสินค้า, คลังเอกสาร, อาคารสำนักงานให้เช่า หรือสถานที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง  

ระบบสามารถเก็บข้อมูลผู้มาติดต่ออย่างละเอียดทั้งข้อมูลบุคคล, พาหนะ, ทรัพย์สินที่นำมา รวมถึงการระบุผู้รับ การติดต่อ, สถานที่และวัตถุประสงค์ที่มาขอเข้าพบ มีระบบ Black list เช็คข้อมูลบุคคลต้องห้าม, White list เช็คบุคคลที่เข้า ได้ นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนผู้รับการติดต่อผ่านมือถือ รายงานข้อมูลการติดต่อผ่านเวบ สามารถค้นหาและตรวจสอบ

ย้อนหลังได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว          WAC Visitor Pass Factory จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันเหตุร้าย การลักขโมย การ ลักลอบเข้าอาคารหรือแอบอ้างเพื่อเข้าพบคนในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

Features 

ใช้ง่าย ขั้นตอนน้อย แก้ปัญหาการแลกบัตรล่าช้า

- แค่เปิดเครื่อง ก็ใช้งานได้ทันที

- ใช้ง่าย ใครๆก็ใช้เป็นแม้จะไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เลยก็ตาม

 

- เพียง 3 ขั้นตอนคือ สแกนบัตร, ถ่ายรูป, พิมพ์ใบติดต่อ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการแลกบัตรแล้ว

ป้องกันเหตุร้าย เพิ่มความปลอดภัย

- มีการเก็บข้อมูลผู้มาติดต่ออย่างละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล, ภาพถ่ายขาเข้า, วันเวลาที่มาติดต่อ เป็นต้น ทำให้เม่ือเกิด เหตุร้ายจึงตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

- มีช่องบันทึกภาพได้มากถึง 3 ช่อง และภาพจากบัตร ประชาชนอีก 1 ช่อง เพื่อให้เก็บภาพบุคคล ภาพรถ และ ภาพทรัพย์สินที่นำเข้ามา เพื่อเปรียบเทียบกับขาออก ป้องกันการสวมรอยหรือลักขโมย

- ระบุข้อมูลการมาติดต่อได้อย่างละเอียด เช่น มาพบใคร ที่ ไหน วัตถุประสงค์อะไร พาหนะที่ใช้ เลขทะเบียนรถ จำนวนที่มาทั้งหมด เป็นต้น

- แจ้งเตือนห้ามเข้า สำหรับผู้มาติดต่อที่มีชื่อตรงกับ Black list กำหนดเวลาที่อยู่ใน Black List ได้

 

- อนุญาตให้เข้าสำหรบผู้ที่อยู่ใน White list เท่านั้นได

มีระบบแจ้งเตือน (Option

มีระบบเตือนในไลน์ถึงผู้รับการติดต่อว่าผู้มาขอเข้าพบเป็น

ใคร ป้องกันการลักลอบหรือแอบอ้างเข้ามาในอาคาร

แก้ปัญหาการกรอกข้อมูลผิด

- ข้อมูลจากบัตรประชาชนและใบขับขี่ จะถูกอ่านและส่งไป ยังโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ หมดปัญหาการ กรอกข้อมูลผิด หรือเขียนด้วยลายมือแล้วอ่านไม่ออก

- กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น ทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ผู้รับ การติดต่อ, แผนกที่ติดต่อ, เรื่องที่ติดต่อ ฯลฯ

หมดปัญหาบัตรหาย คืนบัตรผิด

ไม่จำเป็นต้องเก็บบัตรตัวจริงอีกต่อไป เพราะข้อมูล

ทั้งหมดถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงาน

จัดทำรายงานและส่งออกเป็น Excel ได

ทำงานได้ทั้งแบบ Offline และ Online (Option

- ใช้งานแบบ Offline ไม่สามารถดูรายงานออนไลน์และผ่านมือถือได้

- ใช้งานแบบ Online สามารถดูรายงานออนไลน์และผ่านมือถือได้ (Option ต้องเช่า Server เพิ่มเติม)

- ดูรายงานผู้มาติดต่อผ่านเวบและแอพมือถือได้

o รายงานสรุปผู้มาติดต่อแยกตามบ้าน/แผนก

o รายงานรายละเอียดผู้มาติดต่อของแต่ละบ้าน/แผนก

- กรณีมีปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สามารถอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ได้ทันทีเมื่อต่ออินเตอร์เน็ตได