ฟิลิปส์ UV-C โคมไฟแบบติดตั้งเพดาน

ฟิลิปส์ UV-C โคมไฟแบบติดตั้งเพดาน

    โคมไฟ UVC แบรนด์ ฟิลิปส์ สำหรับติดตั้งกับฝ้า เพดาน ที่มีความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ภายในห้องหรืออาคารต่างๆ  เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส covid 19 และแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยรังสี UVC สามารถส่องออกจากโคมไฟได้ถึง 4 ทิศทาง และมีระยะการทำงานแต่ละทิศทาง 2 เมตร ด้วยการออกแบบที่ให้รังสี UVC อยู่เฉพาะส่วนบนของเพดาน ทำให้ขณะเปิดใช้งานโคมไฟ UVC เรายังคงทำกิจกรรม หรือ ทำงานต่างๆ ภายในห้องได้


    สูดอากาศได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

            โคมไฟ UV-C disinfection upper air แบบติดตั้งกับเพดาน แบรนด์ PHILIPS ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค และแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อไวรัส COVID-19         ที่ สะสมอยู่ภายในอากาศ โดยไม่มีสารตกค้างใดๆ ทั้งระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน และไม่ส่งเสียงรบกวนขณะทำงาน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน

     FEATURE

           - ลำแสงของรังสี UVC ถูกควบคุมโดยบานเกล็ดและแผ่นสะท้อนแสง วิธีนี้ช่วยให้สามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศปริมาณมาก และในขณะเดียวกันเรายังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ในขณะที่โคมไฟ UVC 

      กำลังทำงาน

           - ยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัส และเแบคทีเรียในอากาศได้โดยเงียบและสมบูรณ์ด้วยหลอดไฟ Philips UV-C (253.7 nm)

           - การออกแบบ และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโคมไฟ เช่น หลอดไฟ UV-C และบัลลาส เป็นแบรนด์ PHILIPS ทั้งหมด จึงมีความเสถียร และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคได้สูงกว่าโคมไฟ UVC ทั่วไป

           - ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน 9,000 ชั่วโมงของหลอดไฟ

           - รังสี UVC ส่องออกจากโคมไฟถึง 4 ทิศทาง โดยแต่ละทิศทางสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ไกลสุด เมตร จากตัวโคมไฟ UVC โดยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคจะขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสี UVC ซึ่งจะลดลงเมื่อระยะห่างจาก            โคมไฟ UVC มากขี้น

           - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซโอโซนทั้งในระหว่างการใช้งานหรือหลังการใช้งาน

           - เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62471 สำหรับความปลอดภัยทางแสง