ผลงานติดตั้งประตู Auto Door

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบบสูญญากาศ  (Hermetic Doors)


หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบบสูญญากาศ โดยตัวอย่างของห้องที่นิยมมีการติดตั้งไว้ เช่น ประตูห้องปฏิบัติ ประตูเลื่อนอัตโนมัติห้องผ่าตัด,ประตูเลื่อนอัตโนมัติห้องX-ray ประตูเลื่อนอัตโนมัติห้องปฏิบัติการผลิตปลอดเชื้อ หรือในเลื่อนอัตโนมัติอุตสาหกรรมยา เป็นต้น
ซึ่งเจ้าประตูเลื่อนอัตโนมัติสุญญากาศนั้นมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากต่อห้องต่าง ๆ
โดยทั่วไปเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบสูญญากาศไม่ให้ผ่านไปอีกฝั่ง เมื่อปิดสนิทแล้วเหมาะสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการความปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มาทางอากาศ
การทำงานของ ประตูจะป้องกันอากาศ น้ำหนักของบานประตูจะกดทับยางทำให้ไม่มีช่องว่างเหมาะสำหรับห้องผ่าตัดได้ดี ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ยังนิยมใช้เมื่อต้องการประตูแบบติดแน่นไม่มีอากาศเข้า