ผลงานติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ ใบหน้า/ เครื่องวัดอุณหภูมิ และกลอนประตู

เครื่องสแกนนิ้วมือใบหน้า และอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และเก็บบันทึกอัตลักษณ์บุคคลชนิดหนึ่งผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือ ใบหน้า ลงบนแผ่นสแกน และจะเก็บสำรองข้อมูลลายนิ้วมือที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเจ้าของลายนิ้วมือเป็นใคร อายุเท่าไหร่ สังกัดอะไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บบันทึกจากการสแกนลายนิ้วมือครั้งแรกที่บุคคลดังกล่าวเข้าทำงานในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อพิมพ์ลายนิ้วมือลงไป เครื่องสแกนจะทราบตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือทันที เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ค่าอุณหภูมิในร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำบุคคลที่มีไข้ หรืออาจมีเชื้อ โควิด - 19 เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้เข้าในพื้นที่ต่าง เหมาะสำหรับยุคที่เชื้อโรคสามารถแพร่ได้ไว้แบบนี้