ผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึกภาพ และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง

มีความยืดหยุ่นสูงมาก เช่น เราสามารถใช้เครื่องบันทึกหลายๆ ตำแหน่ง โดยลิงค์สายแลนด์ แค่เส้นเดียว เช่น ในโรงงานติดกล้อง 32 ตัวทั้งภายนอก/ภายใน/รอบๆโรงงาน เราสามารถดึง สาย LAN แค่เส้นเดียว ไปที่ป้อมยามให้รปภ. ดูกล้องเฉาะภายนอกได้ (สามารถเลือกกล้องได้ว่าจะให้ดูกล้องใด ไม่ให้ดูกล้องใด) อีกทั้ง สามารถตั้งเครื่องบันทึกที่ห้อง Server เพื่อบันทึกภาพทั้งหมด, สามารถเพิ่ม เครื่องบันทึกที่ฝ่ายผลิต โดยให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตดูกล้องเฉพาะกล้องในฝ่ายผลิตเท่านั้นได้ ซึ่งแต่ละเครื่องจะทำงานแยกอิสระ ต่อกัน สามารถเลือกกล้องดูภาพแต่ละกล้องได้โดยหน้าจอไม่ดึงกัน กล้องวงจรปิด มีหลากหลายยี่ห้อสวยงาม และมีดีไซน์ที่เรียบหรูมากมายให้เลือกใช้งาน