ผลงานติดตั้งราวบันได

บริษัทเรารับทำพร้อมติดตั้งราวบรรได ต่างๆ ทั้งไม้ เล็ก อลูมิเนียม อลูมิเนียมลายไม้ ราวบันไดเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นๆ ของอาคาร ใช้เป็นทางขึ้นลงระหว่างชั้นต่างๆ ในอาคาร ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างชั้นล่างและชั้นบน จำเป็นต้องมีสัดส่วนพอเหมาะใช้ประโยชน์ได้เพียงพอและปลอดภัย ซึ่งอาจทำด้วยไม้ อิฐ หิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กล้วน ๆ ตามความเหมาะสมและประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้ดีไซน์ยังเรียบสวย สีสรรค์มากมาย สามารถเลือกได้หลายแบบ