ผลงานติดตั้งมอเตอร์ ABANO

มอเตอร์ประตูรีโมท ABANO เป็นมอเตอร์ AC ขนาดใหญ่ มีความคงทนสามารถใช้กับประตูมีน้ำหนังไม่เกิน 2000 กิโลกรัม ระบายความร้อนได้ด้วยน้ำมันไฮโดรลิค และแผงวงจรควบคุม แยกเป็นอิสระจากตัวมอเตอร์ จึงหมดปัญหาเกี่ยวกับความชื้น และไฟฟ้าลัดวงจร สามารถปรับความนุ่มนวลในการใช้งาน ให้เหมาะสมกับน้ำหนังประตูด้วยระบบ Mechanical slip clutch และสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Photocell เพื่อป้องกันการปิดประตูในจังหวะการทำงาน เนื่องจากมอเตอร์รระบายความร้อนได้ดีจึงนิยมใช้กับประตูที่ ปิด - เปิด บ่อยๆ