ประตูอุสาหกรรม (Over Head Door)

Industrial sectional doors หรือ Overhead Doors หรือ ประตูอุตสาหกรรมเปิดเหนือศรีษะ เป็นประตูสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีรูปแบบการเปิดประตูที่ดี ช่วยปกป้องสภาพอากาศจากภายนอก ฝุ่นละออง ไม่ให้เข้ามาในโรงงาน
รวมถึงช่วยรักษาอุณหภูมิภายในโรงงาน และมีระบบความปลอดภัยมากที่สุดIndustrial Doorเป็นประตูที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นทางเลือกของรูปแบบการเปิดประตูที่ดีที่สุด
ช่วยปกป้องสภาพอากาศจากภายนอกไม่ให้เข้ามาในโรงงานและมีระบบความปลอดภัยมากสุด
ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้งประตูและรูปแบบการเปิดประตูมีหลายรูปแบบเพื่อให้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและโครงสร้างของแต่ละโรงงาน
แบบมาตรฐานประตูจะเลื่อนขึ้นในแนวดิ่งและค่อยๆเลื่อนขนานกับฝ้าอาคารหรือเปิดในแนวดิ่งตลอดความสูงของบานประตู Overhead Door ประตูโหลดสินค้า
สามารถเลือกการเปิดปิดประตูด้วยมือหรือเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ Automatic door
ที่ควบคุมการเปิด-ปิดได้หลายวิธี เช่น โดยรีโมทคอนโทรล, สวิทช์กด, เซนเซอร์, สวิทช์ลำแสงPhotocell และอื่นๆ