งานเดินระบบท่อระบายอากาศ

          งานเดินท่อระบายอากาศ

งานเดินท่อระบายอากาศนั้นช่วย ระบายความร้อนภายในอาคาร ได้ดี ทำให้อาคาร เย็นสบาย เหมาะกับอาคารขนาดกลาง ไปถึงใหญ่ อาคารพาณิชย์ต่างๆ