ผลงานติดตั้งฝ้าเพดาน

          ฝ้าเพดานเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อบ้านและงานสถาปัตยกรรม อาคารจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ หากขาดการติดตั้งฝ้าเพดาน โดยประโยชน์ของฝ้าเพดานก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยให้งานออกมาเรียบร้อย สวยงาม ซ่อนงานระบบต่างๆ ไว้เหนือฝ้า ช่วยป้องกันแมลง ฝุ่นต่างๆ รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิในห้อง