ความแตกต่างของมอเตอร์ AC และ DC

เลือกซื้อมอเตอร์ประตูรีโมทแบบไหนดี

เมื่อซื้อรั่วประตูรีโมทมาใช้ที่บ้าน ผู้สนใจอาจมีคำถามในใจว่า  แล่วจะเลือกซื้ออย่างไรดี ตัวสินค้าในตลาดมีหลายยี่ห้อ แบ่งตามระดับเหรดสินค้า ซึ่งในความจริง คุณภาพของอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเป็นไปตามราคา ถ้ามาจากจีนก็จะราคาถูก ถ้าของไทยที่คุณภาพดี ดูจากการตอบรับจากผู้ใช้งาน ที่ใช้กันมายาวนาน ก็จะราคากลางๆ ส่วนของอิตาลี่คุณภาพดีแท้ๆ ก็ต้องมีราคาค่อนข้างสุง แต่การเลือกประตูรีโมท จำเป็นต้องดูปัจจัยอื่นด้วย โดนควรดูที่องค์ประดอบอื่นด้วย เช่น มีจำหน่ายมานานหรือยัง เพื่อมั่นใจได้ว่าสินค้ามีอะไหล่รับรอง การใช้งานในอนาคต พบว่าบางยี่หอราคานั้นไม่ได้แพงมาจากคุณภาพอย่างเดียว แต่อาจมาจากค่าใช้ต่ายในการนำเข้าและเป็นรายเดียวที่นำเข้าในประเทศ  ก็เป็นอีกจุดที่ทำให้ราคาแพง เกินคุณภาพได้เช่นกัน ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ควรเลือกซื้อตามเกรดที่ผู้ซื้อยอมรับได้ ในงบประมาณ ต่อมาก็ดูว่า อะไหล่แพงไหม มีพร้อมจำหน่ายตลอดไหม หลังหมดประกันค่าว่อมแพงไหม เพื่อไม่ให้มารู้สึกเสียดาย เงินในภายหลัง สิ่งที่สำคุณที่สุดคือการเลือกร้าน ที่มาสามารถไว้ใจได้ และมีผลงานการติดตั้ง ให้ดูก่อนการติดสินใจ 

 

ข้อดีและข้อเสียมอเตอร์ประตูรีโมทแบบ ACและDC

         1. ราคาถูกกว่า มอเตอร์ DC ที่ขนาดกำลังเท่ากัน และเป็นที่นิยมในการใช้งานมากกว่า

         2. มีลักษณะโครงสร้างง่าย ไม่ซับซ้อน และเล็กกว่า มอเตอร์ DC

         3. การบำรุงรักษาน้อยมาก แข็งแรงทนทาน

 

ข้อเสีย

         1. การควบคุมความเร็วทำได้ยาก จะต้องใช้อุปกรณ์ทาง power electronics มาควบคุมคือ inverter ซึ่งค่อนข้างจะมีราคา

         2. ระบบมอเตอร์ AC รุ่นใหม่นั้น จะมีระบบสโลว์ดาวน์มาให้ ซึ่งรุ่นเก่าในปี 63 ยังไม่มีระบบSlow down เข้ามา มอเตอร์ AC ก็ยังสามารถทำงานได้ยาวนาน

 

        แต่ปัจจุบันนั้นมอเตอร์ AC มีระบบ Slow down ตอนปิดประตูสามารถปรับความเร็วรอบลดลงได้เหมือนมอเตอร์ DC แต่มอเตอร์ AC จะใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ในการปรับกำลังไฟฟ้า เพื่อให้รอบมอเตอร์มีความเร็วรอบลดลง จึงทำให้ตัว Capacitor มีอายุการใช้งานที่สั้นลง ลูกค้าต้องเลือกเอาว่าอยากจะปรับความเร็วรอบหรือไม่ปรับความเร็วรอบ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ Capacitor เพราะในระบบมอเตอร์ AC จะมีสวิตช์ให้ปรับ ว่าลูกค้าต้องการให้มี Slow down หรือไม่มีก็ได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

ข้อดีและข้อเสียมอเตอร์ประตูรีโมทแบบ DC (มีแบตเตอร์)

ข้อดี

         1. กรณีบ้านลูกค้าไม่มีประตูเล็ก ถ้าไฟดับและอยู่นอกบ้าน ลูกค้าก็ยังสามารถ กดรีโมทให้ประตูเปิดได้ เนื่องจากมอเตอร์ DC นั้นมีแบตเตอร์รี่สำรองไฟ กลับกันถ้าเป็นมอตอร์ AC ถ้าไฟดับ บ้านไม่มีประตูเล็ก ลูกค้าจะต้องปีนข้ามรั้ว เพื่อใช้กุญแจปลดล็อคแมนนวลหน้ามอเตอร์

          2. การควบคุมแรงบิดหรือความเร็วทำได้ง่ายและดีมาก ทำให้ลูกค้าสามารถ เปิด – ปิด Slow down ได้นิ่มนวลกว่ามอเตอร์ AC

 ข้อเสีย

          1. ค่าบำรุงรักษาสูง เนื่องจากอุปกรณ์มอเตอร์ DC ส่วนใหญ่เป็นระบบทำงานอัตโนมัติ และราคาแพงกว่ามอเตอร์ AC

           2. มีแบตเตอร์รี่ที่ต้องคอยบำรุงรักษาหรือเปลี่ยน เหมือนแบตเตอร์รี่รถยนต์ ถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งาน จะทำให้แบตเตอร์รี่เสื่อมเร็วเหมือนรถยนต์ที่จอดนานๆ ต้องมั่นใช้งาน ระยะเวลาในการเปลี่ยนแบตประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ราคาแบตเตอร์รี่ ประมาณก้อนละ 1,000 บาท

            3. มอเตอร์ DC จะอ่อนไหวกับระบบแรงดันไฟฟ้าที่ไม่คงที่ เช่น บ้านลูกค้าอยู่ชานเมืองไฟฟ้าดับบ่อย ก็จะทำให้อายุการใช้งานของตัวอุปกรณ์สั้นลง

กรุณากรอกข้อความ...