สัญญาณกันขโมยบ้าน (Intrusion Alarm Systems)

สัญญาณกันขโมยบ้าน (Home Alarm)
          ระบบสัญญาณเตือนภัย มีหน้าที่แจ้งเตือน เมื่อมีการบุกรุกจากบุคคลถายนอกที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สิน บุกรุกทำร้ายร่างกาย หรือเจตนาไม่ดี และยังเป็นสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินในกรณีที่น่าสงสัยอีกด้วย การติดตั้งสัญยาณกันขโมยบ้าน จึงเปรียบเหมือนหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างหนึ่งที่ควรมีไว้   

ระบบสัญญาณกัยขโมย
          หรือบางครั้งอาจเรียกว่า เครื่องกันขโมย หรือเครื่องเตื่อนภัยอัตโนมัติ แบ่งชนิดตามระบบของการทำงานออกได้เป็น 2 ระบ คือระบบใช้สายไฟและระบบไร้สาย

ระบบสัญญาณกันขโมยระบบใช้สายไฟ (Alarm Security System)
          สัญญาณะกันขโมยแบบนี้เป็นระบบที่ใช้สายไฟเป็นตัวเชื่อมต่อ การทำงานระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ หรือ เครื่องควบคุม และอุปกรณ์สัญญาณเสียง ระบบนี้มีข้อดีค่อ ให้ความแน่นอนในการส่งสัญญาณเนื่องจากเชื่อมต่อด้วยระบบสายไฟ การติดตั้งอุปกรณืตรวจจับสัญญาณ สามารถวางได้ทุกตำแหน่งโดยปราศจากอุปสรรคหรือสัญญาณรบกวนต่างๆ บำรุงรักษาง่าย ราคาไม่แพงมาก แต่มีข้อเสียคือการรติดตั้งยุ่งยาก เพราะต้องมีการเดินสายไฟ ยิ่งถ้าเป็นการเดินสายไฟแบบฝันภายในผนัง หรืออยู่เหนืฝ้าเพดานแล้ว เวลาเกิดปัญหาขึ้นการตรวจสอบ และแก้ไขจะทำได้ยาก แต่ถ้าเป็นการเดินสายไฟแบบเดินสายลอยภายนอกเวลาเกิดปัญหาขึ้นการตรวจสอบแก้ไขก็ทำได้ไม่ยาก ระบบนี้จะเชื่อถือได้ จึงเป็นที่นิยมใช้กัน

ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบไร้สาย (Wireless Alarm System)
          สัญญาณกันขโมยระบบนี้มีระบบการทำงานพื้นฐาน และอุปกรณ์ประกอบต่างๆคล้ายคลึงกับระบบสายไฟ เพียงแต่การเชื่อมต่อ การทำงานระหว่าง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณและเครื่องรับสัญญาณหรือเครื่องควบคุมนั้น จะใช้ระบบคลื่นวิทยุ (RF) แทนเท่านั้น โดยอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณจะทำหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุไปด้วยในตัว เพื่อกระตุ้นให้เครื่องรับสัญญาณทำงานเมื่อมีเหตุผิดปกติขึ้น ระบบนี้มีข้อดีคือการติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก เหมาะสำหรับบ้านหรือห้องพักอาศัยที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย แต่ระบบนี้มีข้อเสียคือการวางตำแหน่งของตัวเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ เพราะถ้าวางผิดตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆ อาจทำให้เครื่องส่งหรือรับสัญญาณมีปัญหาได้หรืออาจจับภาพไม่ได้ ระบบนี้จึงไม่เหมาะสมกับบ้านที่มีขนาดใหญ่ หรืออาคารที่มีหลายชั้น ซึ่งต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างกระจัดกระจาย การบำรุงรักษาก็จะยากกว่า ระบบใช้สายต้องคอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งใช้เป็นพลังงานในการส่งคลึ่นวิทยุ ของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณตามระยะ เวลาที่กำหนดเพราะถ้าเกิดลืม เปลี่ยนปล่อยให้แบตเตอรี่หมดหรืออ่อนกำลังเครื่องก็จะไม่ทำงาน ในปัจจุบันระบบนี้มีราคาถูกจึงมีผู้นิยมใช้มากขึ้น

 ระบบสัญญาณกันขโมยระบบไร้สาย (Wireless Alarm Security System)

         เป็นระบบที่ไม่ต่างจากระบบที่ใช้สายไฟมากนัก เพียงแค่การเชื่อมต่อ การทำงานระหว่าง อุปกรณ์ตรวจสัญญาญญาณและเครื่องรับสัญญาณ หรือเครื่องควบคุมนั้นจะใช้ระบบคลึ่นวิทยุ แทนเท่านั้นโดยอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณและเครื่องรับสัญญาณ หรือเครื่องควบคุมนั้นจะใช้ระบบคลื่น RF เท่านั้นโดอยอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณจะทำหน้าที่เป็นเครื่องส่งคลื่นวิทยุไปในตัวด้วย เพื่อกระตุ้นให้เครื่องรับสัญญาณทำงานเมื่อมีเหตุผิกปกติเกิดขึ้น ระบบนี้มีข้อดีคือ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย ไฟให้ยุ่งยาก เหมาะสำหรับ บ้านหรือห้องพักอาศัย ไม่เหมาะสำหรับบ้านหลังใหญ่หรืออาคารที่มีหลายชั้น ซึ่งต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างกระจัดกระจาย การบำรุงรักษาก็ยากกว่า ระบบใช้สาย ต้องคอยเปลี่ยแบตเตอรี่ ซึ่งใช้เป็นพลังงานในการส่งคลื่นวิทยุของอุปกรณ์ตรวจจัสัญญาณ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะถ้าลืมเปลี่ยนปล่อยให้แบตเตอรี่หมดหรืออ่อนกำลังลงเครื่องก็จะไม่ทำงาน และในปัจจุบันระบบนี้มีราคาถูกลงจึงเป้นที่นิยมใช้สัญญาณกันขโมยระบบนี้มากขึ้น 

            ภาพเศรษฐกิจ ปัจจุบันของประเทศ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาททั้งประเทศ และเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 15,000 บาท เช่นกัน ค่าครองชีพได้ถีบตัวทยานขึ้นไปรอล่วงหน้าก่อนแล้ว การตกงานไม่มีงานทำ ปัญหาอาชญากรรม การต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้ในสังคมก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย มีการจี้ปล้น ฉกชิงทรัพย์สิน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และสิ่งที่เราๆ ท่านๆ ได้ทราบข่าวรายวันก็คือ หัวขโมยขึ้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านดารา หรือ พิธีกร หรือข้าราชการระดับสูง ก็ไม่อาจหลีกพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้

            หลายคนเชื่อว่าการมีบ้านอยู่ในโครงการใหญ่ๆ มีชื่อเสียง มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนา ก็เพียงพอที่จะดูแลทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัยของท่านได้ จึงไม่ค่อยสนใจติดตั้งสัญญาณระบบกันขโมย เพราะมั่นใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะตรวจตราได้อย่างทั่วถึง แต่ก็มีข่าวออกมาเนื่องๆว่า ขโมยขึ้นบ้านดาราคนนั้น คนนี้ พิธีกร หรือแม้แต่ข้าราชการระดับสูงก็ไม่พ้นบางบ้านก็จะดูแลทรัพย์สินของท่านเพิ่มโดยการติดเหล็กดัดรอบบ้าน ซึ่งดูเหมือนจะช่วยปกป้องเราจากพวกมิฉาชีพได้ แต่บางครั้งก็เป็นสิ่งกีดขวางเราเหมือนกัน ในกรณ๊ที่เกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราก็ออกจากบ้านไม่ได้เช่นกัน

            เหล็กดัดเป็นเพียงอุปกรณ์ชลอเวลาการขโมยทรัพย์สินเท่านั้น เพราะหัวขโมยสามารถใช้เครื่องมืองัดแงะทุบทำลายและเข้าไปขโมยทรัพย์สินของเราได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นขณะที่ดำเนินการเราไม่ทราบเลยว่า ขโมยเข้ามาตอนไหน มาพบเห็นเมื่อขโมยเข้ามาขนทรัพย์สินของเราออกไปหมดแล้วแต่ถ้าเราติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย ปฏิบัติการเริ่มต้นของการงัดแงะ ประตู หน้าต่าง เราก็ทราบแล้ว ถึงแม้ว่าเราไม่อยู่บ้าน ระบบก็จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ เพื่อท่านจะได้รีบเข้าจัดการปกป้องทรัพย์สินของท่านต่อไป

บริษัทใคร่จะขอเสนอราคาระบบสัญญาณกันขโมย กันขโมยบ้านที่บริษัท
ได้จัดจำหน่ายอยู่ในเบื้องต้น 3 แบรนด์สินค้า

1. สัญญาณกันขโมย
          กันขโมยบ้านแบรนด์ Bosch บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบ๊อซ ประเทศไทย สินค้าเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมัน รับประกันสินค้า 2 ปี 

2. สัญญาณกันขโมย
          กันขโมยบ้าน แบรนด์ Risco เป็นสินค้าที่บริษัทนำเข้าจากประเทศอิสราเอล ที่เรานำเข้ามาในชื่อรุ่น WisDom, LightSYS2, มีเทคโนโลยี่ล่าสุดที่ตอบทุกโจทย์ด่านความปลอดถัย ด้วยการรวบรวมระบบสัญญาณกันขโมย และกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera และระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าด้วยกันอย่าเต็มประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการ แจ้งเหตุ ส่งภาพการบุกรุก และควบคุมระบบฯ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์โพนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (Smart Home& Smart Life)จึงเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่รับประกันสินค้า2ปี ในราคาสมเหตุสมผล 

3. สัญญาณกันขโมย
         กันขโมยบ้านแบรนด์ Honeywell เป็นสินค้าที่บริษัทนำเข้าจากประเทศ อเมริกา(U.S.A)ที่เรานำเข้ามาในชื่อรุ่น Honeywell Lynx Touch 5200 มาพร้อมหน้าจอแบบสัมผัส กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera และระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าด้วยกันอย่าเต็มประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการ แจ้งเหตุ ส่งภาพการบุกรุก และควบคุมระบบฯ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์โพนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (Smart Home& Smart Life)จึงเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่รับประกันสินค้า2ปี ในราคาสมเหตุสมผล 

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จะเป้นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่แปลกปลอมเข้ามาในบ้านซึ่งจะแบ้งออกไปเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 

อุปกรณ์ตรวจจับแบบไม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic switch) ใช้หลักแม่เหล็กไฟฟ้าในการป้องกัน โดยจะมีตัวอุปกรณ์ที่ฝันเหล็กดูดไว้กับตัวสวิทซ์ หากมีผู้บุกรุกงัดประตูหรือหน้าต่างเข้ามา สวิทซ์จะเปิด ระบบกันขโมยบ้านก็จะทำงานโดยการส่งสัญญาณเตือนทันที 

อุปกรณ์ตรวจจับแบบจับการเคลื่อนไหว เป็นอุปกรณ์ตรวจจับแบบจับการเคลื่อนไหว ที่เปลี่ยนแปลง หากมีผู้บุกรุกผ่านเข้ามาก็จะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ และส่งสัญญาณเตือนภัยทันที 


 • 11.png
  ระบบเตือนการบุกรุกอุปกรณ์ระบบเตือนการบุกรุกแบบไร้สาย ประกอบด้วย เครื่อง VR8 ที่ทำหน้าที่ ควบคุมระบบการเตือนการบุกรุกแบบไร้สาย ได้ถึง 8 ถึง 16 โซน dkiFmivvdfh;pglup 'แบตเตอรี่สำรองเ...

 • 123.png
  BOSCH ICP-CC408 /BOSCH ICP-CC448กันขโมยบ้านแบบเดินสาย 8 โซน ระบบกันขโมยบ้านหลายคนอาจมองว่าเป็นระบบที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลักการทำงานของระบบกันขโมยบ้าน ไม่แตกต่างจากกั...

 • 4.png
  Quad Beam Photoelectric Dectors สัญญาณกันขโมยนอกอาคาร อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับผู้บุกรุก สำหรับภายนอกบ้าน และลายจอดรถ เป็นเทตโนโลยีที่เหมาะกับการใช้พื้นที่โล่ง ที่ไม่มีการเคล...

 • 111.png
  กันขโมยบ้าน (Lightsys2) เทคโนโลยีล่าสุดที่ตอบทุกโจทย์ด้านความปลอดภัย ด้วยการรวมระบบสัญญาณกันขโมย กล้อง IP และระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า เข้าด้วยกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อความ...

 • honey.png
  ชุดระบบกันขโมย Honeywell Lynx Touch 5200 ระบบเตือนการบุกรุก หรือสัญญาณกันขโมย ระบบสัญญาณเตอนการบุกรุก คือระบบที่มีหน้าที่แจ้งเตือน เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาภายในบริเวณที่มีการรักษ...

 • Untitled-2.png
  อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ โดยมาจากการเกิดเพลงไหม้เกิดควนไฟก่อน จึงทำให้อุปกรณืตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิ...

 • secufirst.jpg
  SecuFirst Wireless Alarm Full Option SET สัญญาณกันขโมยสั่งการด้วย APP สัญญาณกันขโมยตัวนี้มาด้วยระบบสั่งการด้วย App เป็นชุดเต็มระบบ พร้อมทั้งชุดสำรองไฟ หมดห่วงเวลาไฟดับ อุปกร...

 • 9562.png
  ตู้แจ้งเตือนอัจฉริยะ (Nursery Safety SOS System) ระบบเตือนภัยฉุกเฉินด้วยปุ่มเดียว ผ่านแพลตฟอร์ม HIP Cloud Security เครือข่ายสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางวิดีโอ ด้วยเทคโนโลยี IoT (...

Pet Immunity สามารถแยกความแตกต่างของมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงได้โดยที่ จำกัดน้ำหนักของสุนัขสูงสุดไม่เกิน 45 กิโลกรัม

 Wireless PIR/Microwave TriTech Detector
• เป็นอุปกรณ์ตรวจจับไร้สายโดยใช้เทคโนโลยี TriTech® ตรวจจับแบบ Passive Infrared (PIR), Microwave (MW) และ Artificial intelligence (A.I) การประมวลผลสัญญาณและ เรียนรู้ เพื่อลดการเกิดสัญญาณที่ผิดพลาด ซึ่งป็นลิขสิทธิ์ของ BOSCH เท่านั้น 
• Pet Immunity สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสัญญาณที่ได้จากมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงได้โดยที่ จำกัดน้ำหนักของสุนัขสูงสุดไม่เกิน 45 กิโลกรัมTriTech Detector คือ นวัฒกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นเอกสิทธ์ของ Bosch
 
มาดูการทำงานขอเทคโนโลยี TriTech® กันครับ

ผลงานการติดตั้ง สัญญาณกันขโมยบ้าน