C3-series

C3-series IP-based Door Access Control Panel

การเลือกผู้อ่าน
     รองรับการ์ดรีดเดอร์ครบวงจร เครื่องอ่าน ZK KR-Series มีสไตล์และกันน้ำ C3 รองรับการอ่าน wiegand-output รวมทั้ง HID Prox, iClass และ XceedID Multi-Technology

ต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมต่ำสุด
     ประหยัดค่าใช้จ่าย frmwares ควบคุม C3 สามารถอัพเกรดได้โดยไม่ต้องมีเครื่องมือขั้นสูงใด ๆ คุณลักษณะใหม่ ๆ สามารถขยายและขยายมูลค่าการลงทุนของคุณได้

มากกว่าการควบคุมประตู
     เข้าถึงการควบคุมและอินเทอร์เฟซเพิ่มเติม หลังจากการเขียนโปรแกรมรีเลย์เสริมสามารถทำหน้าที่เป็นไฟเตือนภัยและแผงตรวจจับการบุกรุกได้ อุปกรณ์ล็อคพิเศษหรือตัวควบคุมประตูสามารถเข้าถึงได้


          เป็นระบบที่ควบคุมการเข้าออก ที่ทำงานผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมการทำงานของระบบที่มีความแม่นยำ ในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกันหรือหลายประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม Access Control จะใช้อุปกรณ์ล็อคเรียกว่า Electric Door Lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อาจใช้งานร่วมกับ ปุ่มกด เครื่องทาบบัตร เครืองสแกนลายนิ้วมือ เครื่อสแกนหน้า 

          ระบบควบคุมประตู หรือระบบควบคุมการเข้าออก ทางประตูต่างๆ จะเป้นระบบที่ทางสถานที่นั้นๆไม่ต้องการให้มีใครผ่านเข้าออกดดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางสถานที่ก่อน ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาติ ก็จะต้องมีรหัสใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือบัตรทาบ ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลถายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์ให้ผ่านเข้าไป ได้เท่านั้น ในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโ,ยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ บุคคลด้วยลายนิ้วมือ ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้แม่นยำ โดยประมาณ ว่าลายนิ้วมือ ของคนจำนวณ 600 ล้านคน อาจมีโอกาศที่ลายนิ้วมือ จะซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น

          ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับอนุญาติ หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานในระบบการทำงานต่างๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก๋จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาใช้ในการควบคุม เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาเป้น เครื่องลงเวลาในการทำงาน ของพนักงาน หรือการใช้เครืองสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นระบบควบคุมการเข้าออกของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใด่ที่ไม่ได้รับอนุญาติผ่านเข้าออกประตูนั้นๆ เช่น ประตูทางเข้าออกของ ห้องบัญชีและห้องการเงิน หรือประตูห้องเก็บสินค้า ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น 

การควบคุมการเข้าถึงขั้นสูงในตัว
     Anti-Passback, การเปิดบัตรครั้งแรก, การเปิดบัตรหลายใบ, การป้อนรหัสผ่านที่ถูกข่มขู่, และการเชื่อมต่ออินพุท / เอาท์พุตเสริมเข้ามาใน frmware คอนโทรลเลอร์

การสื่อสาร
     สามารถติดตั้งคอนโทรลเลอร์ C3 ได้อย่างง่ายดายบนเครือข่ายของคุณและสนับสนุนการสื่อสารทั้ง TCP / IP และ RS-485 เครื่องมือค้นพบอัตโนมัติช่วยให้สามารถตั้งค่าและปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เครือข่ายได้โดยตรงและง่ายดาย

ความจุ
     สนับสนุนผู้ใช้ป้ายชื่อได้ถึง 30,000 รายและสามารถจัดกิจกรรมและทำธุรกรรมได้ถึง 100,000 รายการ ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ถ้าพลังงานสูญหาย คอนโทรลเลอร์ยังคงทำงานต่อไปถ้ามีการขัดจังหวะการเชื่อมต่อเครือข่าย

ตัวเลือก
     คอนโทรลเลอร์ C3 มี 3 ขนาดให้เหมาะกับความต้องการของโครงการและลดต้นทุนการใช้งานที่ไม่ได้ใช้งาน โมเดลประตู 1 ประตู 2 ประตูและ 4 ประตูสามารถผสมและจับคู่ในสถาปัตยกรรมระบบอุปกรณ์หรือตัวควบคุมประตูได้ดีที่สุด

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
     SDK ฟรีสามารถใช้ได้สำหรับผู้ติดตั้งและ OEM เพื่อรวมคอนโทรลเลอร์ C3 เข้ากับแอพพลิเคชันด้านความปลอดภัยหรือการจัดการบุคลากรที่มีอยู่หรือของตน เมื่อได้รับการร้องขอ ZK สามารถปรับแต่ง frmware C3 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

QQ截图25600830160525

 

Access Control System คือระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคภายนอก มีการบริการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพสามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติให้ผ่านเข้าออกและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างมีอิสระทั้งระบบ มี Standalone สำหรับทางเข้าออกเดียวหรือสำหรับอาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียว หรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารุเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรณืทั่วไป เลือกรุปแบบการขออนุญาติเข้าออกได้หลากหลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทะิ์ โดยใช้รหัส บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารุประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบยังจุดต่างๆ ของอาคาร ใช้เชื่อมต่อหับระบบ TIME ATTENDANCE ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวล่ปฏิบัติงานของพนักงาน หรือใช้งานด้านอื่นๆที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่านเข้าออกยังจุดต่างๆ 

ระบบ Access Control System มีทั้งแบบ Standalone System คือระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายใน ชุดตัวเครื่องอ่านแบบ Stand Alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมระบบหรือต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Access Controller Network  คือระบบที่ต้องนำอุปกรณืควบคุมทั้งหมดมต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบ เช่นเครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อเข้ากับเครื่องอ่านบัตรออก ต่ออุปกรณืล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงอุปกรณืเสริมระบบอื่นๆ แล้วไปต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมกรทำงาน หรือต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์  การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้าออกอาคารลานจอดรถ ลิฟท์ หรือสิ่งกีดขวางทางภายภาพอื่นๆ ที่ให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอริกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตุ จะเข้าถึงการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทซ์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรหัสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณื RFID ในการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทซ์ ถ้ารหัสตรงกัน ประตูก็จะทำการปลดล้อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้ 

QQ截图25600830160548

QQ截图25600830160600

QQ截图25600830160614

Visitors: 97,961