Accesscontrol ZKTECO ราคาพิเศษ

แผงควบคุม Access control ZKTECO ราคาพิเศษ

           ระบบ Access Control ถ้าแปลตรงตัวก็คือระบบควบคุมการเข้าถึง แต่ถ้าพูดภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ก็คือระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก ในที่นี้เราจะใช้กับการผ่านเข้าออกประตูหรือการผ่านเข้าออกพื้นที่ ระบบ Access Control ที่เราคุ้นเคยกันดี ก็ได้แก่ระบบ Key Card ซึ่งคำนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว ซึ่งระบบ Key Card สมัยก่อนๆ ใช้กุญแจที่ทำจากสแตนเลสต้องเสียบเข้าไปในช่องที่หน้าประตู พกใส่กระเป๋าสตางค์ไม่ได้

          จนกระทั่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับ RFID ได้เข้ามา ทำให้ระบบ Key Card เดิมได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีลักษณะเป็นบัตรเหมือนบัตร ATM แต่ไม่มีแถบแม่เหล็กหลังบัตร สามารถพกพาได้สะดวก บางแบบยังออกแบบเป็นพวงกุญแจขนาดเล็กเท่ากับสลักฝาเครื่องดื่มกระป๋อง การใช้งานก็เปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณรหัสบัตรไปยังเครื่องอ่านบัตร ทำให้ไม่ต้องมีการรูดหรือเสียบบัตรอีกต่อไป เพียงแต่นำบัตรไปวางในตำแหน่งด้านหน้าของเครื่องอ่านบัตร หากสักประมาณ 3-6 เซ็นติเมตร ประตูก็จะปลดล๊อค

          เคยส่งสัยหรือไม่ว่าแล้วประตูปลดล๊อคได้อย่างไร หลักการทำงานก็ง่ายๆ ครับ เมื่อเรานำบัตรไปทาบหน้าเครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องอ่านบัตรจะส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ ออกมาจากขดลวดซึ้่งทำหน้าที่เป็นสายอากาศ จากนั้นบัตร RFID ที่เรามักใช้สำหรับงาน Access Control ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้งานกันอยู่ใน 2 ย่านความถี่ได้แก่ 125 kHz (Proximity Card) และ 13.75 mHz (Mifare Card) ภายในจะมีขดลวดเล็กพันเป็นวงและเชื่องต่อเข้ากับ Chip ซึ่งถูกฝังอยู่ภายในตัวบัตร (RFID Card) เมื่อบัตรถูกนำไปใกล้รัศมีที่สามารถรับสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ จากเครื่องอ่านบัตร บัตรจะได้รับกระแสไฟฟ้านำเหนี่ยว ทำให้เกิดเป็นพลังงาน และส่งกลับข้อมูลออกไปยังเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตรก็จะทำการแปลรหัสที่ได้ออกมาและตรวจสอบ ว่ารหัสนี้มีสิทธิในการผ่านเข้าออกหรือไม่ ถ้ามีเครื่องอ่านบัตรก็จะทำการสั่งให้ชุด Relay ทำงานตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงชุดกลอนล๊อค ทำให้ประตูถูกปลดล๊อคนั้นเอง

          ปัจจุบันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี การตรวจสอบเอกลักษณ์ของบุคคลด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint) ทำให้เรายิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้ลายนิ้วมือของเราแทนกุญแจ หรือบัตร ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมั่นใจได้ว่า โอกาสที่จะมีใครแอบอ้างก็จะหมดไป นอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพเส้นเลือดดำ ซึ่งกำลังมาแรงเพราะสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลายนิ้วมือที่ลอกหรือบางมากๆ ได้

Access Control system

          คือระบบการควบคุมเข้าออกอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกได้ มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพ สามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนูญาติให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ของแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระทั้งระบบ Stand alone สำหรับทางเข้าออกเดียว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก ละระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือทั้งหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป  เลือกรูปแบบการอนุญาติได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกใช้ทั้งคู่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประดยชน์ในด้านต่างๆได้อีกมากมาย เช่นใช้สำหรับรายงานการปฏิบัตหน้าที่ของพนักงานรักาาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบตามจุดต่างๆ ของอาคารใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่นที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่านเข้าออกยังจุดต่างๆ 

          ระบบ Access Control system คือมีทั้งแบบ Satnd alone คือระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายในชุดตัวเครื่องอ่านแบบ Stand alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตู้ควบคุม หรือต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และแบบ Access Controller Network คือระบบที่ต้องนำอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดมาต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบเช่น เครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่อ อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงอุปกรณืเสริมระบบอื่นๆ แล้วไปต่อกับตู้ควบคุมในระบบควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วย Software 

          การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทาเข้าออกอาคาร ลาดจอดรถ ลิฟท์ หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่นๆ ที่ให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล้กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐาน จะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทซ์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มหรือรัหสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณื RFID ในการตรวจสอบตำแหน่งของประตูสวิทซ์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล้อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้


 • 11.jpg
  C3-seriesIP-based DoorAccess Control Panel การเลือกผู้อ่านรองรับการ์ดรีดเดอร์ครบวงจร เครื่องอ่าน ZK KR-Series มีสไตล์และกันน้ำ C3 รองรับการอ่าน wiegand-output รวมทั้ง HID Prox, iCl...

 • C3-100 PoE Bundle.jpg
  C3-100 PoE BundleIP-Based Access Control Panel - แผงควบคุม C3-100 1 เครื่อง - กล่องโลหะ 1 ชิ้น - ตัวแยกแสง PoE (25 วัตต์) - 1 สายเคเบิลเครือข่าย - แผ่นโลหะ 1 แผ่น - 1 FR107 ไดโอดสำ...

 • EC10 & EX16.jpg
  EC10 Elevator Control PanelEX16Elevator Floor Extension Board การออกแบบเฉพาะสำหรับการควบคุมลิฟท์แผง EC10 และบอร์ดขยาย EX16 ช่วยให้ลูกค้าได้รับโซลูชันการควบคุมการเข้าถึงที่มีความปลอ...

 • 11.png
  InBio-seriesIP-based BiometricDoorAccess Control Panel ระบุตัวตนภายในอย่างแท้จริงInBio ดำเนินการจับคู่ fngerprints บนแผงควบคุม ผู้อ่าน FR Series ส่งแม่แบบ fngerprint ไปยัง InBio vi...

 • 1517887978489.jpg
  InBio160 PoE BundleIP-Based Advanced Access Control Panel - แผงควบคุม InBio160 1 แผง - กล่องโลหะ 1 ชิ้น - ตัวแยกแสง PoE (25 วัตต์) - 1 สายเคเบิลเครือข่าย - แผ่นโลหะ 1 แผ่น - 1 FR10...
Visitors: 97,965