ระบบ Accesscontrol

ระบบควบคุมประตู Accesscontrol
          สุดยอดการควบคุมรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้ระบบ Real time สามารถดูระบบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา สามารถจัดการระบบการเข้าออกประตู และตั้งระบบเตือนเมือถูกบังคับให้เปิดประตู ใช้งานร่วมกับบัตรได้ 20000 ใบ บึนทึกการเข้าออกและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 100000 รายการ เชื่อมต่อการควบคุมประตูกับคอมพิวเตอร์ ด้วย TCP/IP ได้ตัวเครื่องได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก EMI 
 
          เป็นระบบที่ควบคุมการ เข้า-ออก ที่ทำงานดดยผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมการทำงานของระบบที่ให้ความแม่นยำ ในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกันหรือหลายๆประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม Access control จะใช้อุปกรณืล็อคที่เรียกว่า Elrctric Door Lock หรือกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อาจจะใช้งานร่วมกับ ปุ้มกด เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า
          ระบบคุมประตูหรือระบบคุมการเข้าออกทางประตูต่างๆ จะเป็นระบบที่ทางสถานที่นั้นๆไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาติจากสถานที่ก่อน ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาติก็จะต้องมีรหัสใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือบัตรทาบ ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์อนุญาติให้ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์อนุญาติให้ผ่านเข้าไปได้เท่านั้นในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบบุคคลด้วยลายนิ้วมือ ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้แม่นยำ โดยประมาณว่าลายนิ้วมือ ของคนจำนวน 600 ล้านคนอาจมีโอกาสที่ลายนิ้วมือ จะซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น
        ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือคือระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับอนุญาติหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้บันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานในระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่ทำการสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาใช้ในการควบคุม เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็นเครื่องลงเวลาในการทำงาน  ของพนักงานในองค์กรเพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่น เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน ของพนักงานหรือการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป้น ระบบควบคุมการเข้าออก ยองประตูสถานที่ต่างๆที่ไม่ต้องการให้บุคคลบุคคลอื่นใดที่ไม้ได้รับอนุญาติให้ผ่านเข้าออกประตูนั้นๆได้

ระบบควบคุมการเปิดประตูด้วยบัตร
          ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ ยังสามารถใช้โปรแกรมควบคุม เพื่อตรวจสอบสถานะการเข้าออกได้ 
สุดยอดรูปแบบใหม่ของการใช้งานระบบ real time สามรถดูระบบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา สามารถจัดการการเข้าออกประตู และตั้งให้ระบบเตือนเมื่อถูกบังคับให้เปิดประตู บันทึกการเข้าออกและเหตุการสำคุญต่างๆได้ เชื่อมต่อการควบคุมประตูกับคอนพิวเตอร์ด้วย TCP/IP ตัวเครื่องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก EMI ระบบ Access Control 

          ระบบ Access Control ถ้าแปลตรงตัวก็คือระบบควบคุมการเข้าถึง หรือ ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก เราเรียกการผ่านเข้าออกพื้นที่ของระบบนี้ว่าระบบ Access Control ที่คุ้นเคยกันดี ได้แก่ระบบ Key Card ซึ่งคำนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว ซึ่งระบบ Keycard ในสัมยก่อนต้องใช้สแตนเลสเสียบเข้าที่ช่งหน้าประตู สงใสกระเป๋าไม่ได้ 

          จนกระทั่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับ RIFD ได้เข้ามา ทำให้ระบบ KeyCard เดิมได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีลักษณะเป็นบัตรเหมือนบัตร ATM แต่ไม่มีแถบแม่เหล็กหลังบัตร สามารถพกพาได้สะดวก แบงแบบยังเป็นพวกกุญแจขนาดเล็กเท่ากับสลักฝาเครื่องดื่นกระป๋องการใช้งานก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี  RFID ซึ่งใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณรหัสบัตรไปยังเครื่องอ่านบัตร ทำให้ไม่ต้องมีการรูดหรือเสียบเข้าไป เพียงแต่นำบัตรวางไว้ในตำแหน่งด้านหน้าของเครื่องอ่านบัตร ห่างซักประมาณ 3-6 เซนติเมตร ประตูก็จะปลดล็อค

          เมื่อเรานำบัตรไปทาบหน้าเครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องอ่านบัตรจะส่งสัญยาณวิทยุ ซึ่งเป็นสัญยาณไฟฟ้าอ่อนๆ ออกมาจากขดลวดซึ่งทำหน้าที่เป็นสายอากาศ จากนั้นบัตร RFID ที่เรามักใช้สำหรับงาน Access Control ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้งานกันอยู่ 2 ย่านความถี่ได้แก่ 125 kHz และ 13.75 mHz ภายในจะมีขดลวดเล็กพักกันเป็นวงและเชื่อมต่อเข้ากับ Chip ซึ่งถูกฝังอยู่ภายในตัวบัตร (RFID) เมื่อบัตรถูกนำไปใกล้รัศมีที่สามารถรับสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆจากเครื่องอ่านบัตร บัตรจะได้รับกระแสไฟฟ้านำเหนี่ยว ทำให้เกิดเปิดพลังงาน และส่งกลับข้อมูลกลับไปยังเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตรก็จะแปลรหัสที่ได้ออกมาและตรวจสอบว่ารัหสนี้มีสิทธ์ในการผ่านเข้าออกหรือไม่ ถ้ามีเครื่องอ่านบัตรก็จะทำการส่งให้ชุด Relay ทำงานตัดต่อวงจรไฟฟฟ้าที่ไปเลี้ยงชุดกลอนล็อค ทำให้ประตูปลดล็อคนั่นเอง 

        ปัจจุบันมีการพัฒนา โดยการตรวจสอบเอกลักษณ์ของบุคคลด้วยลายนิ้วมือ ทำให้เรายิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้ลายนิ้วมือของเราแทนกุญแจ หรือบัตร ด้วยเครื่องสแกนนิ้วช่วยเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้ลายนิ้วมือของเราแทนกุญแจ หรือบัตร ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมั่นใจได้ว่า โอกาศที่จะมีใครแอบอ้างก็จะหมดไป นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพเส้นเลือกดำ ซึ่งกำลังมาแรงเพราะสามารถแก้ปัญหาของกลุ่มคนที่มีปัญหาลายนิ้วมือลอกหรือบางมากๆได้ 

- ระบบ standalone และ real time มีให้เลือกแบบ 1-2-4 ประตู และสามารถนำมาเชื่อมต่อกัน เพื่อรับรองการติดตั้งหลายๆประตู 
- ใช้ร่วมกับบัตรได้ 20000 ใบ บันทึกการเข้าออกและเหตุการต่างๆได้ 100 000 รายการ 
- ระบบ monitor แสดงสถานะการ เปิด-ปิด ประตู 
- มีระบบควบคุมการออกประตู โดยประตูจะเปดออกให้ผู้ที่ทาบบัตรก่อนเท่านั้น 
- สามารถกำหนดจำนวนบัตรผ่าน เพื่อให้ประตูเปิดได้แต่ละครั้ง 
- กำหนด Time zone ได้ 255 Time สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ 3 ช่วงเวลา 
- กำหนดสิทธิการเข้าออก และกำหนดวันเวลาการใช้งาน และวันสิ้นสุดการใช้งาน 
- สามารถดึงข้อมูลการเข้าออก เพื่อสรุปเป็นรายงานได้ 
- สามารถตั้งค่า Free lock อัตโนมัติได้ 

ความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ของระบบ Wiegand 
1.รับรองสัญญาณ Wiegand 26 Bits 
2.เหมาะสมกับอาคารที่มีหลายชั้น  หลายประตูแต่ต้องการควบคุมการเข้าออก จากจุดเดียวเพื่อความปลอดภัยสุงสุด 
3.รับรองความต้องการที่หลากหลาย เพราะสามารถเปลี่ย reader ได้ทั้ง แบบ ID และ MIFARM 1 และ fingerprint 
4.เหมาะสมกับองค์กรณ์ที่มีพนักงานจำนวนมาก  และทำงานหลายช่วงเวลา ที่แตกต่างกันเพราะสามารถทำ Time profile ได้สูงสุดถึง 255 รูปแบบ

Card HIP รูปแบบของงาน card HIP เลือกสั่งได้ 


 • 555.png
  Card Access Comtrol System Ci100S เครื่องทาบบัตรเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ใช้คุ่กับบัตรคีย์การ์ด ประโยชน์หลักๆของเครื่องทาบบัตรนั้นมีอยู่ 2 ประการคือใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลา เหมาะกั...

 • 44.png
  Drop Bolt : ใช้กับชุดกลอน Bolt ขนาด 12 V. กลอนแม่เหล็ก หรือกลอนแม่เหล้กไฟฟ้าในท้องตลาดทั่วไปมีขาดอยู่หลายแบบซึ่งแต่ละแบบ ใช้งานแตกต่างกันออกไป แบบแรกให้แรงดูดของแม่เหล็กในการดูดแผ่...

 • 22.png
  HIPElectric Bolt (ยาว) เป็นอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับล็อคประตู การทำงานของ Electric Bold นั้นเมื่อจ่ายไฟให้ตัวสลักจะยังไม่ดีดขึ้นมาจนกว่าจะมีแผ่นเพลทมาอยู่ในบริเวณที่เซ็นเซอ...

 • e_877812.jpg
  HIPElectric Strikes (บาง) เป็นกลอนไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งที่สามารถใช้กับประตูที่มีลกบิด ดดยประตูประเภทนี้ จะติดตั้งที่วงกบตรงช่องแกนของลูกบิดแทงเข้าไป คือ แท่นช่องแกนลูกบิดเลย กลอนชนิดนี้...

 • 33.png
  HIPBraket For Sliding Door - ชุด LZ Braket สำหรับใช้กับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า LZ Braket For Magnetic 600 Pound- ชุด LZ Braket สำหรับใช้กับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 600 ปอนด์การติดตั้ง Brake...

 • 22.png
  อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า สำหรับล็อคประตู กลอนแม่เหล็ก (Magnetic Lock) หรือกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ในท้องตลาดทั่วไปมีขายอยู่หลายแบบซึ่งแต่ละบบใช้งานแตกต่างกันออกไปแบบแรกให้แรงดึงดูดของแม่เหล็...

 • p_1764080.jpg
  HIPU Braket U Braket เป็นชุดล็อคกระจกบานเปลือย เป็นอุปกรณ์ใช้ร่วมกับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นชุดล็อคไฟฟ้าใช้ในการควบคุมการเปิดประตู โดยทำงานร่วมกับคีย์การ์ด ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบสแก...
Visitors: 97,961