ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm Systems
          ระบบป้องกันอัคีภัย ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ คือระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูดต้องและรวดเร็ว และมีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ถายในอาคารมีโอกาสกับไฟในระยะลุกไหม้ได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะอพยพและหลบหนีออกจากอาคารไปยังสถานที่ปลอดภัยได่มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก การเกิดอัคคีภัยก่อนให้เกิดความสูยเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินสาเหตุส่วนใหญามาจากใน ขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตะไม่มีคนอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ หรือเกิดในบริเวณที่คนมองไม่เห็น ได้ ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่จะมาเห็นก็ไหม้ลุกลามจนเกินกำลังที่จะสามารถดับเพลิงไว้ได หรืออุปกรณ์ถังดับเพลงที่มีขนาดเล็กที่มีอยู่ภายใต้สถานที่จะใช้ทำการสกัดกั้นหรือดับเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นอาคารสถานที่ต่างๆ หรืออาคารสถานที่ที่กฏหมายกำหนดให้ต้องมีระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ในสถานที่เพื่อให้คนภายในสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนที่เพลิงไหม้จะลุกลาม และอพยพออกจากอาคารหรือสถานที่ที่เกิดเหตุได้ โดยการติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้ จะช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร และสถานที่ และลดการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี 

ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้

ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น 

 

Smoke Detector(อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ)

          เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ โดยมาจากการเกิดเพลิงไหม้ จะเกิดควันไฟก่อน จึงทำให้อุปกรณืตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิงไหม้ได้ ในการเกิดเพลิงไหม้ระยะแรกแต่ก็มีข้อยกเว้นในการเกิดเพลิงไหม้ในบางกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพลิงไหม้ได้ เช่น การเกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีบางชนิดหรือน้ำมัน

Heat Detector(อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน)

          อุปกรณ์นี้จะใช้หลักตรวจจับอุณหภูมิเหมือนกัน และมีชนิดในการตรวจจับอุณหภูมิที่เหมือนกัน แต่จะมีหลักการทำงานของโลหะสั่งงานภายในตัวอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน ซึ่งแบบ Mechanical Heat Detectors ชนิดของอุปกรณ์โลหะสั่งงานภายในตัวอุปกรณ์ จะคือตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่เหมือนเดิม หากทดสอบการทำงาน หรือตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ไปแล้ว  ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถ ทำงานตรวจจับเพลิงไหม้ได้อีกต่อไป ส่วนในแบบ Electronic Heat Detectors ชนิดอุปกรณฺโลหะสั่งงานถายในตัวอุปกรณ์ สามารถคืนตัวกลับสู่สภาพการใช้งานปกติได้เหมือนเดิม แม่จะทดสอบการทำงานไปแล้ว หรือตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ไปแล้ว และสามารถทำงานตรวจจับเพลิงไหม้ได้อีกในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องกลัวว่าอุปกรณ์จะเสียหรือพังจากการทำงานหรือการทดสอบ 

Manual Pull Station(เครื่องดึงด้วยมือ)

          อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบธรรมดา เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยมือผู้ใช้งานของสถานที่ ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ แบบให้มือกด หรือแบบใช้มือดึงคันโยก 

Manual Call Point(อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ)

          อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยมือผู้ใช้งานของสถานที่ ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้ แบบให้มือกด หรือแบบใช้มือดึงคันโยก                                                                                                                                          
ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.ชุดจ่ายไฟ power supply
          เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้า ของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นกำลังไฟกระแสตรง ที่ใช้ปฏิบัติงาน ของระบบและจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบทำงาน ได้ในขณะที่ไฟปกติดับ

2.แผงควบคุม Fire alarm control panel
           เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงาน ของอุปกรณืและส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบไปด้วย วงจรควบคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณวงจรทดสอบการทำงาน วงจร ป้องกันการป้องกันระบบวงจร สัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่นสายไฟจากอุปกรณืตรวจจับขาด แบตเตอรี่ต่ำ หรือไฟจ่ายตู้ควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุมจะมีไฟสัญญาณไฟแสงและแสดงสภาวะ ต่างๆบนหน้าตู้เช่น 

- Fire alarm จะติดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

- Main Sound Buzzer จะมีเสียงดังขณะแจ้งเหตุ

1.ชุดจ่ายไฟ 

2.แผงควบคุม

3.อุปกรณ์ประกอบ

4.อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ

5.อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ

- Zone Lamp จะติดค้างแสดงโซนที่เกิด Alarm 

- Trouble Lamp แจ้งเหตุขัดข้อต่างๆ 

- ConTrol Switch สำหรับแจ้งการควบคุบ เช่นการเปิด - ปิด เสียงที่ตู้ และกระดิ่ง ทดสอบการทำงาน งานตู้ ทดสอบ batterry Reset ระบบหลังเหตุการณ์เป็นปกติ 

3.อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ

เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิด ของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

3.1 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล ได้แก่ สถานนีแจ้งสัญญาณเตือนแบบอัคคีภัยแบบใช้มือกด 

3.2 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติ ที่มีปฏิกริยาไวต่อสภาวะ ตามระยะต่างๆของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ อุปกรณ์ตรวจจับแก็ส

4.อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียง และแสง 

        หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำงานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม แล้ว FCP จึงส่งสัญญาณออกมา โดยผ่านอุปกรณ์ได้แก่ กระดิ่ง ไซเรนไฟสัญญาณ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัย ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ที่ดับเพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น 

5.อุปกรณ์ประกอบ 

    เป็นอุปกรณืที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกัน และดับเพลิงโดยจะถ่ายทอดสัญยาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัย กับระบบอื่นเช่น 

5.1 ส่งสัญญาณกระตุ้นการทำงานของระบบบังคุบลิฟท์ลงชั้นล่าง การปิดพัดลมในระบบปรับอากาศ เปิดพัดลมระบบระบายอากาศ เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควนไฟ การควบคุมเปิดประตูทางออก เปิดประตูหนีไฟ ปิดประตูกันควันไฟ ควบคุมระบบกระจายเสียง และการประกาศแจ้งข่าว เปิดระบบดับเพลิงเป็นต้น 

5.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการทำงงานของ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เช่นจากระบบพ่นน้ำปั้มดับเพลง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมี ชนิดอัตโนมัติเป็นต้น 


 • ไฟลอะลามมม.png
  Fire Alarm Systemsหรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่...

 • fore alarmm.png
  Fire Alarm Systemsหรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้Fire Alarm Systemsคือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ และแจ้งผลให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารทราบ โอยอัตโนมัติระบบที่ดีจะต...

 • fireeeee.png
  Fire Alarm Notifierแจ้งเตือน สัญญาณเตือนไฟไหม้ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะมีทั้งแบบแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง หรือแสงไฟกระพริบ หรือเสียงกับแสงไฟกระพริบ...

 • 11.png
  MORLEY IAS HORIZON HRZ SERIES CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEMระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นแบรนด์สินค้า ในเครื่องของ Honeywell ผลิดในประเทศ อังกฤษ ซึ่งจะเป็นแบรนที่มีผู้ติดตั้งและใช้ง...

 • fire alarm.png
  อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ โดยมาจากการเกิดเพลงไหม้เกิดควนไฟก่อน จึงทำให้อุปกรณืตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิดเพลิ...

 • 2251-COPTIR_Advanced_Multi-Criteri_-Fire_Detector_secutron.png
  เครื่องตรวจจับความร้อนอัจฉริยะ ตั้งค่าการเตือนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมถึงจุดคงที่โดยทั่วไปจะระบุว่าเครื่องตรวจจับความร้อนที่อุณหภูมิคงที่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานด้าน...

 • Untitled-1.jpg
  Heat Detectorsอุปกรณ์นี้จะใช้หลักตรวจจับอุณหภูมิเหมือนกัน และมีชนิดในการตรวจจับอุณหภูมิที่เหมือนกัน แต่จะมีหลักการทำงานของโลหะสั่งงานภายในตัวอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน ซึ่งแบบ Mechanica...

ผลงานการติดตั้ง Fire alarm

Visitors: 51,636