กล้องวงจรปิด (Camera CCTV)

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด 

 
 
 
 

บริษัทจำหน่ายและรับติดตั้ง กล้องวงจรปิด จ.เชียงใหม่
ศูนย์บริการช่างติดตั้งเขตภาคเหนือ เชียงใหม่

กล้องวงจรปิด (Camera CCTV)

          กล้องวงจรปิด CCTV  (Closed-Circuit TrlrTision) เป็นระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่จับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึก (DVR) และ ส่วนรับภาพดูภาพเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงในเครื่องบันทึก เป็นระบบใช้สำหรับเพื่อ การรักษาะความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่างๆ 
          การทำงานของกล้อง CCTV เริ่มจากตัวกล้องที่เป็นตัวรับสัญญาณภาพ จะรับภาพได้นั้นจะต้องมีแสงส่องไปยังวัตถุที่ต้องการและแสงนั้นจะตกกระทบวัตถุ ที่ต้องการและแสงนั้นจะตกกระทบวัตถุ แล้วจึงสะท้อนกลับออกมา (ความสามารถของกล้องนั้นขึ้นอยู่กับความไวแสง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานแตกต่างกันออกไป) และภายในนั้นจะมีตัวที่แปลงสัญญาณภาพ เป็นสัญยาณไฟฟ้า  เพื่อส่งต่อสัญยาณตามสาย ที่เชื่อมจากกล้องไปสู่เครื่องรับสัญญาณ (DVR)แล้วส่งต่อไปยังจอภาพ (Monitor) เพื่อแสดงภาพที่ได้จากตัวกล้อง โดยปกติแล้วนั้นตัวกล้องและจอภาพจะอยุ่ต่างสถานที่กัน ซึ่งหลัการทำงานของกล้องวงจรปิดนั้น ไม่ซับซ้อนมาก 
        กล้องวงจรปิด เป็นระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภาพในวงจรเดียวกันเก็บมาเป็นเครื่องบันทึกภาพซึ่งปกติแล้วระบบ CCTV จะใช้เพื่อสังเหตุการณ์หรือใช้เป็นหลักฐานภาพในการเอาผิดคนร้าย 
        ส่วนในระบบกล้องวงจรปิดที่จะนำไปใช้ได้นั้น ต้องประกอบไปด้วยอุปกรณืสำหรับภาพ และส่งสัญญาณ รับภาพและบันทึก สายไฟและสายสัญญาณต่างๆ จอสำหรับแสดงภสพ ซึ่งไม่ว่าจะเป้น ระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้ตามบ่านทั่วไปหรือองค์กรใหญ่ๆ ก็จะใช้อุปกรณ์ประมาณนี้
        การใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพและวีดีโอและส่งสัญญาณผ่านสายสัญยาณมาเก็บรวมกันไว้ที่เครื่องบันทึกส่วนกลาง โดยมีฮาร์ดดิสสำหรับจัดเก็บข้อมูล ส่วนมากจะติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสำนอกงาน และออฟฟิต โกดังเก็บของต่างๆ ที่ต้องการดูว่ามีคนเข้าออก หรือหยิบของออกไปจากโกดังนั้นหรือไม่ ต่อมาได้แพร่หลายและเป็นที่นิยมติดตั้งตามบ้านเรือนมากขึ้น และมีการพัฒนาให้มีรับบการแจ้งเตือนผ่านมือถือ ดูออนไลน์ผ่านมือถือได้สะดวกขึ้น 
 

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด