ระบบสแกนนิ้ว ZKTECO ราคาพิเศษ

ระบบ Access Control

           เป็นระบบที่ควบคุม  เข้า-ออก ที่ทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำ  ในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกันหรือหลายประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม Access Control จะใช้อุปกรณ์ล็อค เรียกว่า Electric door lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อาจจะใช้งานร่วมกับ  ปุ่มกด,เครื่องทาบบัตร,เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

ระบบควบคุมประตู หรือ ระบบคุมการ เข้า-ออกทางประตูต่างๆ จะเป็นระบบที่ทางสถานที่นั้นๆไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องมีรหัส,ใบหน้า,ลายนิ้วมือ หรือบัตรทาบ ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เท่านั้นในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ บุคคลด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint Identification Technology) ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้แม่นยำ โดยประมาณว่าลายนิ้วมือ (Fingerprint) ของคนจำนวน 600 ล้านคน อาจมีโอกาสที่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint) จะซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น


           ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุม เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงานในองค์กร เพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่น เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน หรือ การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

           เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับอนุญาติหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานในระบบนั้นๆได้ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือมาใช้เช่น 

1.การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาในการทำงานของพนักงานบริษัท องค์กรต่างๆเพราะระบบจะทำการระบตัวบุคคลและเวลาในการสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลาเข้าออกได้ดีกว่า และยังป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงานอีกด้วย

2.การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้าออกของประตูสถานที่ต่างๆที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาติผ่านเข้าออกทางประตูนั้นๆเช่น ประตูหน้าทางเข้าออก ป้องบัญชีและห้องการเงิน ประตูห้องเก็บสินค้า ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ 

ข้อดีของการติดตั้งงานระบบ Access Control

โดยใช้เครื่อง แสกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องทาบบัตร

-      ให้ความสะดวกรวดเร็วในการ เข้า-ออก ประตู

-      สามารถกำหนดสิทธิเข้าออกประตูได้ผ่าน Software โดยการระบุช่วงเวลา (Time Zone)

-      มีระบบเก็บลายนิ้วมือที่ส่วนกลางสามารถทำการส่งข้อมูลไปตามเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใน Network ได้

-      มีระบบแจ้งเตือน เมื่อประตูมีการเปิดประตูค้าง

-      มีโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบ LAN


 • ZKK.png
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ท...

 • 21.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นF21 Liteเครื่องสแกนลายนิ้วมือและช่องควบคุมการเข้าใช้งาน ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่...

 • 11.jpg
  ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมื...

 • 700.jpg
  SC700Touch Screen RFID Access Control Terminal อุปกรณ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกน...

 • 405.jpg
  SC405Color TFT & Graphical UIRFID Access Control Terminal เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอลซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับ...

 • pa10.jpg
  Hybrid Biometrics Time Attendance & Access Control Terminal PA10 เป็นเวลาเข้าร่วมและสถานีควบคุมการเข้าใช้งานด้วย Palm & Fingerprint Hybrid Biometrics การตรวจสอบ Palm ร...

 • F6.jpg
  F6
  (F6)Fingerprint standalone access control and RS485 FP reader ระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข้อมูลอิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุค...

 • Untitled-1.png
  F8
  (F8)Fingerprint Standalone Access Control สัมผัสเพียงครั้งเดียวนั่นคือทั้งหมดที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงด้วยเครื่องอ่านไบโอเมตริกซ์ F8 ของ ZKTeco ที่ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้...

 • F8-T.jpg
  (F8-T)Fingerprint Standalone Access Control สัมผัสเพียงครั้งเดียวนั่นคือทั้งหมดที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงด้วยเครื่องอ่านไบโอเมตริกซ์ F8-T ของ ZKTeco ที่ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง...

 • F9.jpg
  F9
  (F9)Fingerprint Standalone Access Control สัมผัสเพียงครั้งเดียวนั่นคือทั้งหมดที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงด้วยเครื่องอ่านไบโอเมตริกซ์ F9 ของ ZKTeco ที่ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้...

 • 11.png
  F18
  (F18)Fingerprint Standalone Access Control F18 เป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือนวัตกรรมใหม่สำหรับแอพพลิเคชั่นควบคุมการเข้าถึง นำเสนอสมรรถนะที่เหนือชั้นด้วยอัลกอริทึมขั้นสูงสำหรับความน่า...

 • F21.jpg
  F21
  F21Fingerprint time attendance and access control terminal เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F12 ระบบการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้...

 • 456.png
  F22
  (F22)Ultra thin fngerprint time attendance and access control terminal F22 เป็นเครื่องตรวจจับการเข้าใช้งานของเวลาลายนิ้วมือแบบบางพิเศษและเทอร์มินอลควบคุมการเข้าถึงด้วย BioID s...

 • FV18.jpg
  (FV18)Multi-Biometric Finger Vein and Fingerprint StandaloneTime Attendance & Access Control Terminal FV18 เป็นเครื่องอ่านไบโอเมตริกซ์ที่สามารถจับภาพและประมวลผลลายนิ้วมือแ...

 • FV350.jpg
  (FV350)Multimodal Finger Vein and Fingerprint Technologyfor Higher Security ZKTeco ได้พัฒนาอุปกรณ์มัลติโมเดิร์นตัวแรกที่สามารถจับภาพและประมวลผลลายนิ้วมือและลายนิ้วมือได้ในเวลา...

 • MA300.jpg
  (MA300)Metallic Casing Outdoor Access Control MA300 ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบไบโอเมตริกซ์สำหรับแอ็พพลิเคชันการควบคุมการเข้าถึง นำเสนอขั้นตอนการสแกนลายนิ้...

 • MA300-BT.jpg
  (MA300-BT)Metallic Casing Outdoor Access Control MA300-BT หนึ่งในนวัตกรรมเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบไบโอเมตริกซ์สำหรับแอพพลิเคชั่นการควบคุมการเข้าถึง นำเสนอขั้นตอนการสแกนลายนิ้วม...

 • MA500.jpg
  (MA500)IP65 Outdoor Fingerprint Access Control MA500 เป็นขั้วควบคุมการเข้าถึงไบโอเมตริกซ์ขั้นสูงที่สามารถใช้งานในโหมดสแตนด์อโลนรวมทั้งโหมดเครือข่ายผ่าน TCP / IP หรือ RS485 เพื...

 • MultiBio700.jpg
  (MultiBio700)Multi-biometric Access Control and Time & Attendance Terminal MultiBio 700 เป็นผลิตภัณฑ์ไบโอเมตริกซ์หลายรุ่นใหม่ การบูรณาการกับการจดจำใบหน้าลายนิ้วมือและ PIN ...

 • Multibio800.jpg
  MultiBio800Multi-biometric Access Control and Time Attendance Terminal MultiBio 800 ใช้เวลาในการเข้าร่วมประชุมและช่องควบคุมการเข้าถึงสำหรับการตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือ การใช้...

 • MultiBio 800-H.jpg
  MultiBio800-HMulti-biometric Access Control and Time Attendance Terminal MultiBio 800-H ใช้เวลาในการเข้าร่วมและจุดควบคุมการเข้าถึงสำหรับการตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือ การใช้อัลก...

 • OP200.jpg
  OP200Next-generation fingerprint reader for Fast and Simple Biometric Security Upgrades.Designed for AMAG customers การรวมฮาร์ดแวร์ OP200 ที่ไม่ซ้ำกับ Symmetry ช่วยลดความจำเป็...

 • SF100.jpg
  SF100IP Based FingerprintAccess Control & Time Attendance SF100 เป็นเทอร์มินัลลายนิ้วมือที่ใช้ IP ทำงานได้ทั้งในโหมดเครือข่ายและแบบสแตนด์อโลน ในโหมดเครือข่ายสามารถเชื่อมต่...

 • SF101.jpg
  SF101Fingerprint Access Control Systemwith Metallic Housing SF101 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงที่ผลิตโดย ZKTeco ซึ่งทำจากโลหะผสมสังกะสีด้วยการออกแบบที่หรูหราและการรักษาพื้นผิวอ...

 • SF300.jpg
  SF300IP Based FingerprintAccess Control & Time Attendance SF300 เป็นเทอร์มินัลลายนิ้วมือที่ใช้ IP ซึ่งทำงานได้ทั้งในโหมดเครือข่ายและโหมดสแตนด์อโลน สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แ...

 • SF400.jpg
  SF400IP Based FingerprintAccess Control & Time Attendance ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ...

 • TF1600.jpg
  TF1600Outdoor Fingerprint Access Control TerminalIP65 Rating and Resistance to Low Temperature ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเทอร์มินอลลายนิ้วมือที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกสำหรับการควบคุมก...

 • TF1700.jpg
  TF1700Your best choice for outdoor access control8,000 Fingerprint Available Now ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่...

 • V350.jpg
  V350Finger Vein Standalone Access Control Terminal V350 เป็นเทอร์มินอลลายนิ้วมือที่ใช้ IP สำหรับควบคุมการเข้าใช้งาน สามารถสนับสนุนการทำงานในโหมดสแตนด์อโลนหรือเชื่อมต่อกับแผงคว...

 • X7.jpg
  X7
  X7 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอ่านลายนิ้วมือนวัตกรรมใหม่สำหรับแอ็พพลิเคชันการควบคุมการเข้าถึง นำเสนอสมรรถนะที่เหนือชั้นด้วยอัลกอริทึมขั้นสูงสำหรับความน่าเชื่อถือความแม่นยำและความเร็วในก...

 • X8-BT.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ X8-BT X8-BT เป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์ที่ล้ำยุคที่สุดสำหรับแอปพลิเคชั่นควบคุมการเข้าถึงมอบประสิทธิภาพที่เหนือชั้นโดยใช้อัลกอริธึมขั้นสูงที่มีคว...

 • X8s.jpg
  X8s
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ X8s ระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลติจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะสามารถสแกนลายนิ้วมือขอบคุคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อได่รับอนุญาติ หรือ...

 • FR1200.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ FR1200 FR1200 เครื่องอ่านลายนิ้วมือที่มีอินเตอร์เฟซการติดต่อสื่อสาร RS485 ทำงานร่วมกับตัวควบคุมการเข้าถึงข้อมูลไบโอเมตริกซ์และการควบคุมการเข้าถึงแบบสแตนด์อโ...

 • FR1300.jpg
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ FR1300RS485 Slave ReaderReads Fingerprint, RFID and Password FR1300 เป็นเครื่องอ่าน Slave ในร่มที่มีอินเตอร์เฟส RS485 ที่ทำงานร่วมกับตัวควบคุมหลักจาก ZKTe...

 • FR1500.jpg
  FR1500Flush-Mounted RS-485 Fingerprint Reader คุณสมบัติ •การติดตั้งกล่องเชื่อมต่อสายเดี่ยว• Flush-Mounted Design สำหรับติดตั้งเรียบร้อย•อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485•เซนเซอร์ลายนิ้ว...

 • 1517897264737.jpg
  FR1500-WP Flush-Mounted RS-485 Fingerprint Reader ZK Boom Barrier เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ZKTeco เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระ การบูมดังกล่าวช่วยป้องกันไม่ให้มีการ...
Visitors: 107,158