เครื่องสแกนลายนิ้วมือ & ระบบควบคุมการเข้าออก (Finger Scan & Access Control)

(FINGER SCAN) เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ
          ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับการอนุญาติหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกโปรแกรมบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบการสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาใช้งานในการควบคุมเช่น การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น เครื่องลงเวลาในการทำงานของพนักงานในองค์กร ระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่าและแน่นอนกว่าระบบอื่นๆ เพื่อห้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน 
Access Control System
          คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้บุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก มีการบริการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยยกกันได้อย่างมีอิสระทั้งระบบ Standalone สำหรับทางเข้าออกเดียวหรือสำหรับทาเข้าออกอาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการอนุญาติเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ โดยใช้รหัส บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกใช้ร่วมกันทั้งสองอย่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ปรพโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อีก อาคาร ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่นที่จะต้องอาศัยข้อมูลการผ่านเข้าออกยังจุดต่างๆ การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้าออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาติผ่าน เข้า-ออก ทางประตูนั้นๆ เช่น ประตู้ห้องบัญชีและการเงิน ประตูห้องเก็บสินค้า ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ ประตูเซฟต่างๆเป็นต้น 
Access Control System
         ระบบควบคุม การเข้า-ออก ทางประตู เป็นระบบที่ตามสถานที่นั้นๆ ไม่ต้องการให้บุคคลภายนอก เข้า-ออก โดยไม่ไดรับอนุญาติจากทางสถานที่ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาติจะต้องมีรัหส ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือเครื่องทาบบัตร มีการทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ บุคคลด้วยลายนิ้วมือ ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้ แม่นยำโดยประมาณว่าลายนิ้วมือ ของคนจำนวน 600 ล้านคนอาจมีโอกาศที่ลายนิ้วมือ จำซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น
        ระบบควบคุมการเข้าถึง หรือ ระบบควบคุมการเข้าออก การผ่านเข้าออกประตูหรือเข้าออกพื้นที่ ระบบ Access Control ที่เราคุ้นเคยกันดี ได้แก่ระบบ Keycard ซึ่งคำนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว ซึ่งระบบ KeyCard สมัยก่อนๆ ใช้กุญแจที่ทำจากสแกนเลสเสียบเข้าไปในช่องที่หน้าประตู ยุ่งยากต่อการพกพาติดตัว 
        จนกระทั่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับ RFID ได้เข้ามาทำให้ระบบ KeyCard เดิมได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีลัหษณะเป็นบัตรเหมือนบัต ATM แต่ไม่มีแถบแม่เหล็กหลังบัตร สามารถพกพาได้สะดวก บางแบบยังออกแบบเป็นพวกกุญแจขนาดเล็กเท่ากับฝาเครื่องดื่นกระป๋อง การใช้งานก็เปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณรหัสบัตรไปยังเครื่องอ่านบัตร หากซักประมาณ 3-6 เซนติเมตร ประตูก็จะปลดล็อค
        เคยส่งสัยหรือไม่ว่าแล้วประตูล็อคได้อย่างไร หลักการทำงานง่ายๆ เมื่อเรานำบัตรไปทาบหน้าเครื่องอ่านบัตร(Card Raeder) เครื่องอ่านบัตรจะส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งเป็นสัญยาณไฟฟ้าอ่อนๆ ออกมาจากขดลวดซึ่งทำหน้าที่เป็นสายอากาศ จากนั้นบัตร RFID ที่เรามักใช้สำหรับงาน Access Control เมื่อนำบัตรเข้าไปไกลรัศมีที่สามารถรับสัญญาณได้จากเครื่องอ่านบัตร บัตรจะได้รับกระแสไฟฟ้านำเหนี่ยว ทำให้เกิดเป็นพลังงาน และส่งกลับข้อมูลไปยังเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตรก็จะทำการแปลรัหสที่ได้ออกมาและตรวจสอบว่ารหัสนี้มีสิทธ์ในการผ่านเข้าออกหรือไม่ ถ้ามีเครื่องอ่านบัตรก็จะทำการสั่งให้ชุด Reley ทำงานตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงชุดล็อคกลอน ทำให้ประตูปลอดล็อคนั่นเอง 
        ปัจจุบันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี การตรวจสอบเองลักษณ์ของบุคคลด้วยลายนิ้วมือ (Finger Print) ทำให้เราสะดวกมายิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้ลายนิ้วมือของเราแทนกุญแจหรือบัตร ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมั่นใจได้ว่า โอกาศที่จะมีใครแอบอ้างก็จะหมดไป นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพเส้นเลือกดำซึ่งกำลังมาแรงเพราะสามารถแก้ปัญหาของกลุ่มคนที่มีลายนิ้วมือบางและลายนิ้วมือลอก 

 • 5565.png
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIPอุปกรณ์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นดิจิตอลซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก๋ต่อเมื...

 • Untitled-2.png
  ระบบควบคุมประตู Accesscontrol สุดยอดการควบคุมรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้ระบบ Real time สามารถดูระบบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา สามารถจัดการระบบการเข้าออกประตู และตั้งระบบเตือนเมือถ...

 • 432.png
  ระบบAccess Control เป็นระบบที่ควบคุม เข้า-ออก ที่ทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของHardwareและSoftwareเพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำ ในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกันหรือ...

 • 7898.png
  แผงควบคุม Access control ZKTECO ราคาพิเศษ ระบบ Access Control ถ้าแปลตรงตัวก็คือระบบควบคุมการเข้าถึง แต่ถ้าพูดภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ก็คือระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก ในที่นี...

ผลงานการติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ